Sign in to follow this  
HNHA

[HƯỚNG DẪN] JACKPOT [XỔ SỐ ĐỘC ĐẮC SILKS]

jp_jackpot_window.PNG.1190338e64cf0caf3692953cbb698f14.PNG

Sự kiện JackPot sẽ tự động bắt đầu lúc 20:15 thời gian server  hàng ngày.
Người chơi sẽ thêm bất kỳ số SILKS nào họ muốn vào sự kiện cho đến 17:30 giờ server vào ngày hôm sau .
Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày hôm sau lúc 17:30 Giờ server và tổng số tiền cược sẽ được phân phối cho [5] người chơi may mắn. (Tỷ lệ 80% đến 100%)

Những điểm chính: Bạn có thể giành chiến thắng với '' 1 Silks ''. Bạn cũng có thể không thể giành chiến thắng với '' 5000 SILKS ''. Hệ thống ghi lại từng mục SILKS riêng biệt, vì vậy nếu bạn thêm 5 lụa, 5 số đầu tiên được tạo trong hệ thống là của bạn (1-2-3-4-5), người khác thêm 10 lụa sẽ tạo ra 10 số trong hệ thống ( 6 đến 15) và cứ thế. Cuối cùng, hệ thống sẽ chọn 5 số ngẫu nhiên và nếu đó là số được tạo do SILKS của bạn, chính thức, bạn giàu có.

Lưu ý rằng, hệ thống cũng sẽ tạo ra một số duy nhất trong khoảng từ 80 đến 100, sẽ đại diện cho tỷ lệ phần trăm của tổng số lượng SILKS trong nhóm. Vì vậy, tối thiểu 80% và tối đa 100 % số SILKS thu được trong sự kiện sẽ được trao cho 5 người chơi may mắn.

Tái bút: Bạn có thể giành chiến thắng ngay cả khi bạn ngoại tuyến khi người chiến thắng được công bố, bạn vẫn sẽ nhận được tiền thưởng cho chiến thắng. Ngoài ra, nếu bạn đăng ký lại và hộp Jackpot chuyển thành 0, đừng hoảng sợ, nó chỉ thông số và Silks của bạn đã được đăng kí . Bạn luôn có thể thấy TOTAL POT và SỐ LƯỢNG BẠN ĐÃ THÊM trên trang web electus (bạn phải đăng nhập)

616161616161.png

Để biết danh sách người chiến thắng JackPot mới nhất, vui lòng truy cập http://bit.ly/Electus_Discord và kiểm tra kênh có nhãn #jackpot-winners

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this