Sign in to follow this  
HNHA

[HƯỚNG DẪN] Character Reset and cuộn giấy thu hồi các loại

Character Reset and cuộn giấy chuyển đổi các loại

Cuộn reset Character (949 silk(s))
kAWDaab.jpg (205Ã84)

 • Thu hồi lại tất cả các kỹ năng và khôi phục tất cả các điểm chỉ số bao gồm các kỹ năng GodSend. (10 triệu cho mỗi cấp độ GodSend)
 • Thu hồi điểm chỉ số ( STR/INT)  và khôi phục lại.
 • Có sẵn trong trung tâm mua sắm. (F10 ->Expendable -> Special)
 • Khi sử dụng nhân vật của bạn sẽ bị ngắt kết nối. Khi bạn đăng nhập lại, bạn sẽ có thể học lại skill / cộng lại điểm thuộc tính (STR/INT).
 • Chungt tộc nhân vật của bạn SẼ KHÔNG thay đổi. Cuộn này chỉ khôi phục các kỹ năng và điểm thuộc tính ( STR/INT)

Cuộn chuyển đổi chủng tộc nhân vật  (1000 silk(s))
cULkaab.jpg (1306Ã278)

 • Thu hồi lại tất cả các kỹ năng và chỉ số sau đó khôi phục tất cả các điểm kỹ năng và chỉ số
  • Tương tự cuộn Character Reset Scroll Xem ở trên
 • Thay đổi chủng tộc của bạn từ EU -> CH hoặc từ CH -> EU. Nếu bạn mong muốn, bạn có thể thay đổi giới tính của mình trong quá trình này
  • Thay đổi  bất kỳ skin / giới tính nhân vật nào bạn muốn từ NPC
 • Bạn phải tháo toàn bộ trang bị trước khi sử dụng
 • Khi sử dụng nhân vật của bạn sẽ bị ngắt kết nối. Khi bạn đăng nhập lại, bạn sẽ có thể học lại skill / cộng lại điểm thuộc tính (STR/INT).
 • Cuộn giấy được bán ở Race Swithcher NPC ở Đôn Hoàng
 • Các trang bị của bạn sẽ được an toàn trong kho của bạn và sẽ không bị xóa hoặc thay đổi sang một chủng tộc khác

Cuộn reset kỹ năng  (499 silk(s))
wICpeab.jpg (196Ã77)

 • Thu hồi lại tất cả các kỹ năng  bao gồm các kỹ năng GodSend. (10 triệu cho mỗi cấp độ GodSend)
 • Có sẵn trong trung tâm mua sắm. (F10 ->Expendable -> Special)
 • Khi sử dụng nhân vật của bạn sẽ bị ngắt kết nối. Khi bạn đăng nhập lại, bạn sẽ có thể học lại skill .
 • Chỉ số của bạn (Int/Strsẽ không thay đổi. Cuộn giấy chỉ  thu hồi lại tất cả các kỹ năng .

Cuộn giấy reset chỉ số (499 silk(s))
pTgddab.jpg (200Ã80)

 • Thu hồi điểm chỉ số ( STR/INT) và khôi phục lại.
 • Có sẵn trong trung tâm mua sắm. (F10 ->Expendable -> Special)
 • Khi sử dụng nhân vật của bạn sẽ bị ngắt kết nối. Khi bạn đăng nhập lại, bạn sẽ có thể cộng lại điểm thuộc tính (STR/INT).
 • Kỹ năng/masteries sẽ không thay đổi. Cuộn giấy chỉ thu hồi điểm chỉ số ( STR/INT).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 11 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online