Sign in to follow this  
Shin

OASIS SERVER UPDATE #11

Ngày: 01-04-2021
Thời Gian: 18:00
Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút

Oasis tuần 11! :D

Holy Water Temple sẽ mở trong tuần tới với nhiệm vụ mới

 

Ưu đãi cho người chơi mới

 • Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ:
 • Nhận được tăng cường như sau:
  DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được)
  Premium 1 tuần (không giao dịch được)
 • Clock 1 tuần (không giao dịch được)
 • Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) 

Gameplay

 • Tăng giới han EP từ 10500 lên 11500 (+1000 mỗi tuần)
 • Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff.
 • Thêm kỹ năng Legendary Skills với 30M sp với mỗi kỹ năng
  Level 1 : 24 giờ hồi chiêu.
  Level 2 : 15 giờ hồi chiêu.
  Level 3 : 10 giờ hồi chiêu.
  Level 4 : 8 giờ hồi chiêu.
  Level 5 : 7 giờ hồi chiêu.
  Level 6 : 6 giờ hồi chiêu.
 • Thêm cuộn giấy Legendary Upgrader Scroll vào Electus Shop với giá:
 • Weapon;
  Electus Point : 650
  Copper Coin : 150
  Iron Coin : 60
  Silver Coin : 150
  Gold Coin : 4
  Arena Coin : 175

  Equipment;
  Electus Point : 350
  Copper Coin : 70
  Iron Coin : 30
  Silver Coin : 70
  Gold Coin : 2
  Arena Coin : 80

  Accessory;
  Electus Point : 350
  Copper Coin : 70
  Iron Coin : 30
  Silver Coin : 70
  Gold Coin : 2
  Arena Coin : 80

 

Note: Khi sử dụng cuộn giấy nâng cấp, mọi thứ Plus, Stats, Blu và ngoại hình được giữ nguyên nhưng Glow sẽ thay đổi về mặc định và Item sẽ mạnh hơn với 2+, và cuộn giấy là không thể giao dịch

 • Thêm Legendary Glow changers vào Item mall.
 • Giảm giá Seal of Sun Weapons: 
  Electus Point : 4000
  Copper Coin : 160
  Iron Coin : 70
  Silver Coin : 120
  Gold Coin : 5
  Arena Coin : 280
 • Giảm giá Seal of Moon Weapons  Upgrader Scroll với giá:
  Electus Point : 4000
  Gold Coin : 5
  Arena Coin : 280
 • Tăng tỷ lệ rơi đá đỏ lên 30%.

 

Fortress War

Electus_Fortress_war_hotan_insta_2.png

 

 • Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30
 • Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD

 

Discounts (Limited Time)

 • 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần)
 • 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần)

 

Essential Information

Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần.

 

 

DONATION EVENT

30.png.96c9f7c60504ae9ccb47297422ee298b.png

 

 • Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp.

 • Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ.

 • Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal)

 • thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever

 • thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever

 

SUNDAY FUNDAY EVENTS

Electus_sunday_funday_event_week_12_inst

 

Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever.
địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!

Phase 1
Boss xuất hiện tại DW South (21:30)
Phase 2
Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) 
Phase 3
Search N Destroy Event (21:55) 
Phase 4 
Hide N Seek Event (22:05)
Phase 5
Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)
Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15)
Phase 6
Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM]

 •  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 17 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online