Sign in to follow this  
Electus Online

Re-Vision - SOX Release Dates

   SOX Items
    TIER 1 SOX (SOS+3 | Tradeable): Obtained from Diamond Box
    TIER 2 SOX (SOM+5 | Tradeable): Obtained from Elite Box
    TIER 3 SOX (SUN+7 | Untradeable): Obtained from SOX NPC with Electus Points + Coins

    Electus Points can only be obtained with in-game activities and cannot be bought/traded. Which means, TIER 3 SOX items can only be bought by joining activities. TIER 3 SOX items are not tradeable either. Money cannot buy the best items.
 

BOX Release Dates

 •   February 11 (Day 1): Grand Opening - All Box Drops Enabled. (Diamond (SOS) and Elite (SOM) boxes can not be traded / opened)
 •   February 17 (Update 1, Day 7): Diamond Boxes now can be opened and traded.
 •   March 3 (Update 3, Day 21): Elite Box now can be opened and traded.
 •   March 17 (Update 5, Day 35): Sun Weapons Unlocked (Can be bought with EP)
 •   March 24 (Update 6, Day 42): 2 Sun equipments and/or accessories will be unlocked per week  (Can be bought with EP)
 •   April 21 (Update 10, Day 70): All Sun items will be unlocked. All sun items will be obtained around day 77th. That's not the end of the story of course. Within the 90th day server update, Sun items will be upgradable to Legendary Sun items. Those updates will extend the lifespan of the server to 6 month. After that, new updates will light up ReVision's way to future. (Within Legendary Upgrade, your items will be upgraded from +7 to +9 and the items will keep all features such as skin, blues, plus, stats etc.)
 • May 11 (Update 12, Day 90): Major Legendary Update. (New Skills, Areas, Events, Quests and achievements will be unlocked)

    Reason why we enabled Diamond Box and Elite Box on 1 day is because when those drops are added later, the price fall for SOX items between box release day 1 and day 10 are so big, it's a big waste of money for first buyers. With this new logic, more items will enter the market at once and price won't fall so hard due to flood of items, more stable pricing. 2nd of all, more people will effort it as there are more items in the economy so the upgrade is gonna be faster.
    Reason why Boxes will be blocked to trade is people may not sell the items for actual price and top donators can collect and stack the boxes until the date boxes can be opened. Only favors top donators.
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOX İtemler
    TIER 1 SOX (SOS+3 | Takasa Açık): Diamond Box'tan elde edilir.
    TIER 2 SOX (SOM+5 | Takasa Açık): Elite Box'tan elde edilir.
    TIER 3 SOX (SUN+7 | Takasa Kapalı): Electus Points + Coins'ler ile NPC'den satın alınır.

   Electus Puanları sadece oyun içerisinde oyunu oynayarak yani etkinliklere katılarak ve job yaparak kazanılır. Bu puan parayla satın alınamaz ve karakterler arası takas yapılamaz. Oyunun en iyi itemleri yani 3. seviye SOX itemler (SUN) sadece bu puanlar kullanılarak satın alınabilir. Bu SUN itemler satın alındıktan sonra da diğer karakterlere aktarılamaz. Böylece oyunun en iyi itemlerine erişim sadece OYUNU OYNAYARAK yapılabilir ve PARA ONLARA ERİŞİMDE ETKİSİZDİR.   
 

BOX YAYINLANMA TARİHLERİ

 •  11 Şubat (1. Gün): Büyük açılış. - Bütün kutular düşmeye açık (Diamond (SOS) ve Elite (SOM) kutuları açmaya ve takasa kapalı.
 •  17 Şubat (1. Güncelleme, 7. Gün): Diamond Boxes artık açılabilir ve takas yapılabilir.
 •  3 Mart (3. Güncelleme, 21. Gün): Elite Box now artık açılabilir ve takas yapılabilir.
 •  17 Mart (5. Güncelleme, 35. Gün): Sun Silahlar satın almaya açılacak (EP ile NPC'den alınabilir). Takasa kapalı.
 •  24 Mart (6. Güncelleme, 42. Gün): Sun kıyafetler ve aksesuarlar her hafta 2 part olacak şekilde satın almaya açılacak (EP ile NPC'den alınabilir). Takasa kapalı.
 • 21 Nisan (10. Güncelleme, 70. Gün): Bütün Sun itemler unlock edilmiş olacak. Yani ortalama 77. günde aktif bir oyuncu en son itemleri kazanmış olabilecek. Ancak bu hikayenin sonu değil. 90. gün güncellemesi ile birlikte Sun itemler Legendary Sun'a upgrade edilmeye başlanacak. Bu da serüvenin 4 ile 6. ay arasını oluşturacak. Daha sonrasında takip edecek güncellemeler ile Re-Vision'un geleceği belirlenecek. (SUN'dan Legendary SUN'a upgrade'lerde sahip olduğunuz itemlerin bütün özellikleri sabit kalır, derecesi +7'den +9'a çıkar)
 • 11 Mayıs (12. Güncelleme, 90. Gün): Büyük Legendary Güncellemesi. Yeni skill'ler, alanlar, görevler, event ve achievement'lar gelecek.

  Diamond Box ve Elite Box'un ilk günden itibaren düşmeye açık olmasının sebebini açıklayalım. Eğer bu boxları önceki sezonlar gibi daha sonradan oyuna entegre edersek bu box'ların piyasaya ilk girdiğindeki fiyatı ve içinden çıkan itemlerin ilk fiyatı inanılmaz yüksek iken, daha sonra bu fiyatın dramatik biçimde düşmesi ne alan ne satan için adil bir durum oluşturuyor. Dahası bu boxların ve içinden çıkan itemler çok hızlı biçimde değer kaybediyor ve ekonomi kötü etkileniyor. Yeni sistem ile birlikte bu Boxlar ilk günden itibaren erişime açık, ancak box bu kutular kırılamıyor ve de takas edilemiyor. Böylece bu box ve içinden çıkan itemlerin fiyatları daha stabil kalacak ve bu serverdaki herkes için daha adil olacak. Ayrıca bu yeniliğin diğer bir katkısı ise, o boxlar kullanıma açılana kadar piyasada belli bir sayıda box zaten birikmiş olacak ve aynı anda hem top donatorler hem diğer oyuncular bu itemlere daha uygun fiyata erişebilecek. Dolayısıyla sadece donator'ler bu itemlere erişip diğer oyuncuları ezemeyecek. Özellikle Elite Box kullanıma açıldığında o kutulardan çıkan itemleri en çok para yatıran değil, arzın yüksek olmasından ötürü çok daha fazla oyuncunun erişebileceği fiyatlarda olacak.

Share this post


Link to post

Hello, i guess u still go so fast whit the items, we dont have the time for do alchemy all the day, most of us work and spend only 2h at the game... whit all the actvity we have too do everyday we will have just end ur items then sox will change... ( i mean at the begining)

Share this post


Link to post
10 minutes ago, Olympe said:

Hello, i guess u still go so fast whit the items, we dont have the time for do alchemy all the day, most of us work and spend only 2h at the game... whit all the actvity we have too do everyday we will have just end ur items then sox will change... ( i mean at the begining)

Exactly why its going to be easy (or let's say, definitely not hard to)  farm and polish your white items in the first week. What this mean is white item drops and blue stone drops will not be as hard as it was before. We want everyone to have access to FB white items not only donators.

Reminder: Re-Vision is all about Play2Win and Pay2Win balance.

Share this post


Link to post
9 minutes ago, Electus Online said:

Exactly why its going to be easy (or let's say, definitely not hard to)  farm and polish your white items in the first week. What this mean is white item drops and blue stone drops will not be as hard as it was before. We want everyone to have access to FB white items not only donators.

Reminder: Re-Vision is all about Play2Win and Pay2Win balance.

niiiice job can't w8 to play

Share this post


Link to post
6 minutes ago, DeadEnd said:

Normal items will only be used 1 week so bad

I think there won't be a huge difference between sos items and normal items 

Share this post


Link to post
4 minutes ago, yaraband said:

I think there won't be a huge difference between sos items and normal items 

I hope so... But as ı remember reinforce the difference is too much

Share this post


Link to post

Ok Thx for that then :). But i guess 1 week for normal items is a bit too short ^^

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 4 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online