Sign in to follow this  
HNHA

[HƯỚNG DẪN] XỔ SỐ

Để biết danh sách người chiến thắng mới nhất, vui lòng truy cập http://bit.ly/ElectusDiscord và kiểm tra kênh #lottery-winners

Sau đây là những hướng dẫn dễ hiểu về cách tham gia xổ số hàng ngày của Electus

Đầu tiên một số thông tin khái quát về sự kiện xổ số hàng ngày

  • Sự khác biệt giữa vé xổ số vừa (Lottery ticket medium) và nhỏ ( Lottery ticket small) là 2 lần
    • Vì vậy, một vé (medium)  là gấp đôi cơ hội thành công
  • Càng mua nhiều vé một ngày, bạn càng có cơ hội giành được một trong những giải thưởng
  • Người chiến thắng sẽ được công bố hàng ngày vào lúc 21h25 ( giờ server )
  • Bạn có thể giành chiến thắng trong sự kiện xổ số ngay cả khi bạn không trực tuyến tại thời điểm rút thăm .

Như đã đề cập có 2 loại vé. Các vé nhỏ và vé trung bình. Vé nhỏ có giá 200 triệu vàng và vé trung bình có giá 350 triệu đồng (nhưng như đã đề cập, vé trung bình này gấp đôi cơ hội vé  nhỏ)

 lotto_tix_sm.png.56c157dd6d5c37ddc2d9768ccda2020c.pnglotto_tix_med.png.f61f3eae9e470b67cda2b9eca3a41845.png

Cả hai đều có thể được mua thông qua NPC Electus Shop nằm ở Donwhang phía sau NPC kho.

dw_electus_shop.png.b5c31d0071bb2709f80fde14f0e5d939.png

Đây là vị trí trên bản đồ Donwhang.

lotto_map_loc.png.4b17b4ea126765d8ae9e179db0f8ef9f.png

GOOD LUCK!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 9 Guests (See full list)

    There are no registered users currently online