Sign in to follow this  
HNHA

[HƯỚNG DẪN] KHÓA NHÂN VẬT

Khóa nhân vật là rất quan trọng cũng như có một mật khẩu an toàn mạnh mẽ cho tài khoản của bạn. Điều này có nghĩa không phải mọi mật khẩu đều hoàn hảo nên Electus cung cấp tính năng khóa tài khoản. Trong khi nhân vật của bạn bị khóa, nó sẽ không thể đập đồ, trao đổi, cũng như nhiều tính năng được bảo vệ khác. Đây là hướng dẫn cơ bản về cách thức hoạt động.

Điều đầu tiên bạn cần làm là truy cập Menu Electus bằng cách nhấn F6 hoặc nhấp vào biểu tượng E bên trong trò chơi. jp_e_menu.PNG.70d130a26248f48440b093fc30046a60.PNG
Sau đó, bạn sẽ muốn tìm nút khóa tài khoản được gắn nhãn biểu tượng và dòng chữ  "Char Lock".  acct_lock-char-lock-button.PNG.ff8253b7f07fc8b440aeaeb4bbdf71ea.PNG

Màn hình tiếp theo có thể hơi khó nhìn nhưng đây là điều bạn cần làm:

Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký với Electus với thông báo "[email protected]"

acct_lock-email-example.PNG.d9575ac7fd17d830cee543fba33c3203.PNG

Sau đó, bạn sẽ nhập mật khẩu có ghi "Password" và nhập lại mật khẩu để xác nhận mật khẩu

Đây là mật khẩu tạm thời được sử dụng để mở khóa tài khoản vào lần tới khi bạn muốn sử dụng nó

Sau khi hoàn thành, nhấp vào  "Set"

Bạn sẽ nhận được màn hình này

acct_lock-LOCKED.PNG.7176e2cd505bc07b08c89b02f76f1775.PNG

 

Để mở khóa tài khoản của bạn, bạn sẽ nhập mật khẩu tạm thời bạn đã đặt ở bước # 2. Hoàn thành thành công, bạn sẽ thấy màn hình này một lần nữa cho đến lần tiếp theo bạn khóa tài khoản của mình:

acct_lock-email-example.PNG.d9575ac7fd17d830cee543fba33c3203.PNG

Nếu có câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi trên  discord

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 15 Guests (See full list)

    There are no registered users currently online