Shin

Members
 • Content count

  18
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Shin

 1. OASIS SERVER UPDATE #13

  Ngày: 15-04-2021 Thời Gian: 18:00 Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 14! Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ: Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Gameplay Tăng giới han EP từ 12500 lên 13500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Đã sửa lại phần thưởng từ Survival Challenge Gift Box: Seal of Star Item : 80% Seal of Moon Accessory : 10% Seal of Moon Shield : 5% 10% Alchemy Scroll : 5% Đã giảm HP của quái 30% trong Holy Water Temple Đã giảm HP của Medusa và Roc đi 40% Giảm giá Vũ khí SUN như sau: Electus Point : 3300 Copper Coin : 130 Iron Coin : 55 Silver Coin : 100 Gold Coin : 4 Arena Coin : 230 Đã giảm giá Seal of Moon Upgrader Scroll như sau: Electus Point : 3300 Gold Coin : 4 Arena Coin : 230 Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 60B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng! Phase 1 Boss xuất hiện tại DW South (21:30) Phase 2 Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3 Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05) Phase 5 Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15) Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 2. OASIS SERVER UPDATE #12

  Ngày: 08-04-2021 Thời Gian: 18:00 Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 13! Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ: Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Gameplay Tăng giới han EP từ 11500 lên 12500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Đã mở Holy Water Temple. Lưu ý: Cổng dịch chuyển có thể được tìm thấy ở Donwhang bên cạnh NPC Hunter. Bạn chỉ có thể vào đền Holy Water 2 lần mỗi ngày, đặt lại hàng ngày lúc 23:59 (ngay cả khi bạn rời khỏi / tham gia trong cùng một nhóm, nó sẽ được tính là lần vào thứ hai) => hãy lưu ý về số lần có thể vào nhé Boss trong Holy water temple có tỷ lệ rơi đồ như sau: Sphinx, Osiris, Nephthys, Horus and Sekhmet: 10 Copper + 10 Silver Coin Sphinx chắc chắn sẽ rơi SOS Osiris có 30% tỷ lệ rơi Moon Đã mở nhiêm vụ Holy Water Temple, nhận nhiệm vụ tại NPC gần Electus Shop (DW) Giảm giá vũ khí SUN Electus Point : 3600 Copper Coin : 140 Iron Coin : 60 Silver Coin : 105 Gold Coin : 4 Arena Coin : 250 Giảm giá cuộn giấy nâng cấp vũ khí từ MOON lên SUN Electus Point : 3600 Gold Coin : 4 Arena Coin : 250 Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng! Phase 1 Boss xuất hiện tại DW South (21:30) Phase 2 Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3 Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05) Phase 5 Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15) Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM]
 3. OASIS SERVER UPDATE #11

  Ngày: 01-04-2021 Thời Gian: 18:00 Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 11! Holy Water Temple sẽ mở trong tuần tới với nhiệm vụ mới Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ: Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Gameplay Tăng giới han EP từ 10500 lên 11500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Thêm kỹ năng Legendary Skills với 30M sp với mỗi kỹ năng Level 1 : 24 giờ hồi chiêu. Level 2 : 15 giờ hồi chiêu. Level 3 : 10 giờ hồi chiêu. Level 4 : 8 giờ hồi chiêu. Level 5 : 7 giờ hồi chiêu. Level 6 : 6 giờ hồi chiêu. Thêm cuộn giấy Legendary Upgrader Scroll vào Electus Shop với giá: Weapon; Electus Point : 650 Copper Coin : 150 Iron Coin : 60 Silver Coin : 150 Gold Coin : 4 Arena Coin : 175 Equipment; Electus Point : 350 Copper Coin : 70 Iron Coin : 30 Silver Coin : 70 Gold Coin : 2 Arena Coin : 80 Accessory; Electus Point : 350 Copper Coin : 70 Iron Coin : 30 Silver Coin : 70 Gold Coin : 2 Arena Coin : 80 Note: Khi sử dụng cuộn giấy nâng cấp, mọi thứ Plus, Stats, Blu và ngoại hình được giữ nguyên nhưng Glow sẽ thay đổi về mặc định và Item sẽ mạnh hơn với 2+, và cuộn giấy là không thể giao dịch Thêm Legendary Glow changers vào Item mall. Giảm giá Seal of Sun Weapons: Electus Point : 4000 Copper Coin : 160 Iron Coin : 70 Silver Coin : 120 Gold Coin : 5 Arena Coin : 280 Giảm giá Seal of Moon Weapons Upgrader Scroll với giá: Electus Point : 4000 Gold Coin : 5 Arena Coin : 280 Tăng tỷ lệ rơi đá đỏ lên 30%. Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng! Phase 1 Boss xuất hiện tại DW South (21:30) Phase 2 Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3 Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05) Phase 5 Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15) Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM]
 4. OASIS SERVER UPDATE #10

  Ngày: 25-03-2021 Thời Gian: 18:00 Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 11! 25.02.2021 - Seal of Sun Weapons, Seal of Sun Hands được phép mua 04.03.2021 - Seal of Sun Shoulder, Seal of Sun Foot được phép mua 11.03.2021 - Seal of Sun Head, Seal of Sun Legs được phép mua 18.03.2021 - Seal of Sun Chest, Seal of Sun Earring được phép mua 25.03.2021 - Seal of Sun Necklace, Seal of Sun Ring được phép mua Legendary Update Legendary sẽ được cập nhật vào tuần tới 01.04.2021 và sẽ có nhiều thứ hay ho. 1 vài thông tin cần thiết sẽ được tiết lộ trước trên kênh #announcement của Discord, hãy chú ý nhé! Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ: Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Gameplay Tăng giới han EP từ 9500 lên 10500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Thay đổi Seal ò Sun and Necklace Gold coin yêu cầu 3 Thay đổi Chacter Name Color price từ 3500 -> 2500 silk. FWG 3* thay đổi từ 490M -> 420M. GS thay đổi 400M -> 360M Thay đổi Seal of Moon Weapon Upgrader như sau: Electus Point : 5.750 -> 5200. Gold Coin 8 -> 7. Arena Coin : 400 -> 360 Thay đổi Character Reset Scroll Price từ 875 -> 749 Silk. Thay đổi Stat Points Reset Scroll Price từ 448 -> 399 Silk. Thay đổi Skill Reset Scroll Price từ 448 -> 399 Silk. Thay đổi Reverse Return Scroll Pack từ 69 -> 49 Silk. Thay đổi Reverse Return Scroll 1x từ 7 -> 5 Silk. Thay đổi Seal of Sun Weapon Changer từ 500 -> 399 Silk. Changed Seal of Moon Weapon Changer từ 500 -> 399 Silk. Changed Magic Pop Price từ 95M -> 85M. Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng! Phase 1 Boss xuất hiện tại DW South (21:30) Phase 2 Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3 Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05) Phase 5 Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15) Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 5. OASIS SERVER UPDATE #9

  Ngày: 19-03-2021 Thời Gian: 18:00 Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 10! Lịch SUN ra mắt Mỗi tuần bạn được phép mua 2 trang bị SUN 25.02.2021 - Seal of Sun Weapons, Seal of Sun Hands được phép mua 04.03.2021 - Seal of Sun Shoulder, Seal of Sun Foot được phép mua 11.03.2021 - Seal of Sun Head, Seal of Sun Legs được phép mua 18.03.2021 - Seal of Sun Chest, Seal of Sun Earring được phép mua 25.03.2021 - Seal of Sun Necklace, Seal of Sun Ring cấm mua Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ: Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Tăng giới han EP từ 8500 lên 9500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Thay đổi Chest và Earring GOld Coin yêu cầu lên 3. Thay đổi yêu cầu khi mua vũ khí SUN như sau: Electus Point : 5750 to 5200. Copper Coin : 250 to 225. Iron Coin : 100 to 90. Silver Coin : 200 to 180. Gold Coin : 8 to 7. Arena Coin : 400 to 360. Thay đổi Seal of Star tỷ lệ từ 93% xuống 90% từ Hộp quà tặng trong Survival Challenge Gift box. Changed Seal of Moon Accessory from 4% to 7% from Survival Challenge Gift Box. Thay đổiSeal of Moon Accessory tỷ lệ từ 4% lên 7% từ Hộp quà tặng trong Survival Challenge Gift box. Thay đổi Seal of Moon tỷ lệ từ 1% lên 2% trong Lamp Thay đổi Seal of Star tỷ lệ từ 2% xuống 1% trong Lamp Thêm chức năng dịch chuyển đến địa điểm của thành viên nhóm và dịch chuyển đến địa điểm chỉ định trong Reverse Return Scroll ( test trong 1 tuần) Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Stat Point Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Skill Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Character Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng! Phase 1 Boss xuất hiện tại DW South (21:30) Phase 2 Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3 Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05) Phase 5 Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15) Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 6. OASIS SERVER UPDATE #8

  Ngày: 11-03-2021 Thời Gian: 18:00 Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 8! Lịch SUN ra mắt Mỗi tuần bạn được phép mua 2 trang bị SUN 25.02.2021 - Seal of Sun Weapons, Seal of Sun Hands được phép mua 04.03.2021 - Seal of Sun Shoulder, Seal of Sun Foot được phép mua 11.03.2021 - Seal of Sun Head, Seal of Sun Legs được phép mua 18.03.2021 - Seal of Sun Chest, Seal of Sun Earring cấm mua 25.03.2021 - Seal of Sun Necklace, Seal of Sun Ring cấm mua Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được hỗ trợ: Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Gameplay Tăng giới han EP từ 6500 lên 7500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Đã thêm Advanced Elixir Remover Scroll (item xóa 1+ cho trang bị) trong Electus Shop (100m) Đã thêm Công cụ hỗ trợ nâng cấp từ Moon lên Sun trong Electus Shop với giá: Electus Point : 5.750 Gold Coin : 8 Arena Coin : 400 Note: Khi nang nâng cấp vũ khí từ Moon lên Sun, tất cả các chỉ số, blu, Skin và chỉ số cộng sẽ giữ nguyên. DUY NHẤT chỉ có Glow sẽ thay đổi về mặc định của SUN và sau khi nâng cấp vũ khí lên SUN thì sẽ là KHÔNG THỂ GIAO DỊCH. Đã thêm Advanced Elixir B vào Magic Pop Đã thêm Advanced Elixir B vào Uniques, cụ thể: Advanced Elixir Weapon B : Shadow Spirit với 3% cơ hội. Advanced Elixir Shield B : Shadow Spirit với 3% cơ hội. Advanced Elixir Accessory B : Shabahoon of Lamp 3* với 7% cơ hội. Advanced Elixir Protector B : Shabahoon of Lamp 3* với 7% cơ hội. Mở nhiệm vụ Lamp. thực hiện nó tại Quest Manager gần Kho DW Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được Lamp, sử dụng lamp có thể cung cấp cho bạn một trong các vật phẩm sau; Advanced Elixir Protector B : 1/100 Advanced Elixir B Accessory : 1/100 Advanced Elixir B Weapon : 1/200 Advanced Elixir B Shield : 1/200 Seal of Star : 2/100 Seal of Moon : 1/100 Arena Coin : 94% Giảm tỷ lệ rơi trang bị Moon từ Uniques như sau: Selket : 30% to 25% Neith : 30% to 25% Haroeris : 50% to 35% Anubis : 40% to 25% Isis : 40% to 25% Full Drop Sheet Special Events Click Here để xem người chiến thắng! Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Stat Point Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Skill Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Character Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng! Phase 1 Boss xuất hiện tại DW South (21:30) Phase 2 Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3 Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05) Phase 5 Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15) Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 7. OASIS SERVER UPDATE #7

  Ngày: 04-03-2021Thời Gian: 18:00Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 8! Lịch SUN ra mắt Mỗi tuần bạn được phép mua 2 trang bị SUN 25.02.2021 - Seal of Sun Weapons, Seal of Sun Hands được phép mua04.03.2021 - Seal of Sun Shoulder, Seal of Sun Foot được phép mua11.03.2021 - Seal of Sun Head, Seal of Sun Legs cấm mua18.03.2021 - Seal of Sun Chest, Seal of Sun Earring cấm mua25.03.2021 - Seal of Sun Necklace, Seal of Sun Ring cấm mua Ưu đãi cho người chơi mới Sau bảo trì hôm nay, người chơi mới nhận được buff Nhận được tăng cường như sau: DCN tăng từ 10 lên 50 cái (không giao dịch được) Premium 1 tuần (không giao dịch được) Clock 1 tuần (không giao dịch được) Devil Spririt 1 tuần (không giao dịch được) Gameplay Tăng giới han EP từ 6500 lên 7500 (+1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Sửa lỗi Glows trong Showroom Tăng phần thường của BA Guild: nhận được 30 Electus point và 30 Honor Points (không bị ảnh hưởng bởi sự kiện x2 EP) Xóa sự kiện X2 EP. Special Events Sự kiện Chụp Ảnh Màn Hình đang diễn ra. (tham khảo tại @Discord. Check #screenshot-event channel) Làm thế nào để tham gia: 1,) Hãy chụp màn hình 1 bức ảnh bạnn thích khi chơi 2.) Ảnh chụp màn hình có thể là bất cứ thứ gì! Bạn chỉ có thể tham gia với 1 ảnh chụp màn hình. Nếu bạn đăng nhiều , chỉ ảnh đầu tiên sẽ được coi là tham gia. 3.) Ưu tiên một hành động tốt như đánh nhau khi Job, công thành chiến, hoặc SA có thể sẽ là một bài đăng quảng cáo trên facebook / instagram! 4.) Sự kiện bắt đầu từ 28/2/2021 ~ Kết thúc 10/3/2021 5.) Người chiến thắng sẽ được thông báo trong bản cập nhật máy chủ #8. (11/3/2021) 6.) Ảnh chụp màn hình của người chiến thắng sẽ được chọn bởi Electus Team. 7.) Ảnh chụp từ sự kiện trước đó sẽ không được chấp nhận. 5 Winners: Phần thưởng #1 Screenshot 5000 Silk #2 Screenshot 2500 Silk #3 Screenshot 1000 Silk #4 Screenshot 1000 Silk #5 Screenshot 1000 Silk Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Stat Point Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Skill Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Character Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15)Phase 6Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 8. OASIS SERVER UPDATE #6

  Ngày: 25-02-2021Thời Gian: 18:00Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 7! Lịch SUN ra mắt Mỗi tuần bạn được phép mua 2 trang bị SUN 202 25.02.2021 - Vũ khí và tay cho phép mua 04.03.2021 - TBA 11.03.2021 - TBA 18.03.2021 - TBA 25.03.2021 - TBA Gameplay Tăng giới han EP từ 5500 lên 6500 (1000 mỗi tuần) Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Thường thêm xu bạc trong phần thường của Survival Arena 7-24 Kills Condition = 3 Silver Coin. 25-49 Kills Condition = 3 Silver Coin. 50+ Kills Condition = 3 Silver Coin. Note: Chỉ có thể nhận 3 xu bạc từ Survival Arena Thêm xu bạc trong GS Light Spirit : 2 to 5 Silver Coin Shadow Spirit : 4 to 5 Silver Coin Zielkiaxe : 2 to 5 Silver Coin Giảm số lượng xu vàng cần thiết khi mua vũ khí SUN từ 11 xuống 8 Giảm số lượng xu bạc cần thiết để mua vũ khí SUN từ 250 xuống 200 Giảm tỷ lệ rơi vũ khí Moon của Zielkiaxe từ 1% xuống 0.5% Giảm dame tăng thêm của X2 hảo hạng từ 10% xuống 5% Thêm Blessed Magic Powder vào Zielkiaxe với 10% cơ hội. Thêm Blessed Magic Powder vào Shabahoon của FWG 3* với 15% cơ hội Thêm Seal of Moon Equipment vào Light Spirit với 10% cơ hội. Tăng tỷ lệ rơi của Moon Accessory trong FWG Shabahoon của Lamp 2* từ 3% đến 7% Shabahoon của Lamp 3* từ 5% đến 14% Thêm Drug of Typoon (chân chạy 1 tuần tăng 100%) trong cửa hàng tạp hóa giá (300M) Thêm Seal of Sun Weapon Changer trong cửa hàng. Thêm Seal of Sun Equipment Changer trong cừa hàng Thêm tính tăng mới trong Alchemy: Đá, Lkd... sẽ không mất khỏi cửa sổ mới khi bạn cường hóa nữa, đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều. Tăng Arena Job phần thưởng lên 40EP (không áp dụng sự kiện x2 EP) Sữa lỗi sử dụng các cuộn giấy trong lúc đang mặc nghề. Special Events Sự kiện 2X EP cho tất cả các JOB vào Thứ 2 18:00 ~ 18:00 thứ Năm (72 giờ) Traders, Hunters and Thieves sẽ nhận được X2 EP trong tất cả các hình thức có thể kiếm điểm EP BA tăng lên 40EP từ 20EP, Cướp cờ tăng lên 40EP, SA tăng lên 50EP, Kill Job tăng lên 2EP, Riêng GS thì không tăng thêm Daily gold Limit giới hạn tăng lên 100EP từ 50EP Đã có kết quả sự kiện Screenshot Even. Click Here để xem chi tiết. Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Stat Point Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Skill Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 10% giảm giá cho Character Reset Scroll. (Gia hạn thêm 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (Gia hạn thêm 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 30% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15)Phase 6Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 9. OASIS SERVER UPDATE #5

  Ngày: 18-02-2021Thời Gian: 18:00Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 phút Oasis tuần 6! Gameplay Tăng giới hạn điểm Electus toàn cầu từ 4500 lên 5500 (+1000 mỗi tuần). Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Nhiệm vụ thứ 2 của Jobcave thưởng 2M Sp thay vì 1M Sp như hiện tại. Xóa SOS/SOM từ Battle Royale Boxes và thêm SUN. Selket máu tăng 100% Enith máu tăng 100% fam quái lv85 có tỷ lệ rơi Moon (1/250,000) tăng tỷ lệ rơi sos từ quái 85 thêm 50% Thêm Moon từ Medusa (50%) Thêm Moon từ Roc (50%) Thay đổi phần thưởng từ Survival Challenge Box Seal of Star 95% > 93% Seal of Moon 2% > 4% Phí vào Job Cave thay đổi từ 20M về 5M Cấm tất cả các cuộn giấy trong lúc đi job. ( test 1 tuần) Sửa lỗi sử dụng các cuộn giấy STR-INT-Trail trong SA. Đóng công thành chiến STT Đóng CTC Trường An Mở CTC Hoa Điền Thêm lựa chọn mới trong Menu Xoá các cuộn giấy hỗ trợ sau từ npc: HP, MP, tăng chí mạng, tăng tỷ lệ đánh, tăng sức mạnh. Trang Sức Moon tỷ lệ rơi: Tăng tỷ lệ lên 3* từ Shabahoon of Lamp 2* Tăng tỷ lệ lên 5% từ Shabahoon of Lamp 3* Vũ khí Moon: Tăng 1% từ Zelkiaxe MOON EQUIPMENT DROPS Giáp Moon: Selket : 30% Neith : 30% Isis : 40% Anubis : 40% Haroeris : 50% Santa : 20% Simulation : 20% Baal : 8% Fat Stone Boi : 8% Dark Soul : 5% Special Events Sự kiện 2X EP cho tất cả các JOB vào Thứ 7 18:00 ~ 18:00 thứ Năm (120 giờ) Trong thời gian diễn ra sự kiện, giới hạn vàng hàng ngày sẽ tăng từ 50 EP lên 100 EP Fortress War Hotan mở CTC, bắt đầu vào chủ nhật 20:30 đến 21:30 Phần thưởng cho CTC hotan: 100B GOLD Discounts (Limited Time) 20% giảm giá cho Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá cho Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% giảm giá cho Character Icon Scroll (chỉ 1 tuần) 50% giảm giá cho Emoji Pack Scroll (chỉ 1 tuần) 20% giảm giá cho Sabakun's Jewel. (chỉ 1 tuần) 10% giảm giá cho Stat Point Reset Scroll. (chỉ 1 tuần) 10% giảm giá cho Skill Reset Scroll. (chỉ 1 tuần) 10% giảm giá cho Character Reset Scroll. (chỉ 1 tuần) 30% giảm giá cho Seal of Star Glow Changer. (chỉ 1 tuần) 20% giảm giá cho Legendary Avatar Sets. (chỉ 1 tuần) 40% giảm giá cho Yellow Titles. (chỉ 1 tuần) Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT SUNDAY FUNDAY EVENTS Tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15)Phase 6Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7 Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. Bạn sẽ nhận thêm 20% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever
 10. OASIS SERVER UPDATE #4

  Ngày: 11-02-2021Thời Gian: 18:00Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 minutes Welcome to Oasis Week #5! Gameplay Tăng giới hạn điểm Electus toàn cầu từ 2500 lên 3500 (+1000 mỗi tuần). Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Reset lại xếp hạng rank trên trang chủ Điểm kỹ năng bắt đầu sẽ là 33M Bạn sẽ có 2 con lạc đà (khóa giao dịch) trong kho khi tạo nhân vật mới Mở khóa nhiệm vụ vũ khí MOON tại NPC gần kho DW Thu nhập đủ các lá bùa dưới đây để đổi vũ khí MOON Silver pendant, Cobalt emerald, Logbook, Love letter, Portrait of a woman, Jewelry box, Diamond watch and Mermaid's tears. Thêm tỷ lệ rơi vũ khí MOON từ GS: 1/200 Thêm tỷ lệ rơi trang sức MOON từ FWG Shabahoon of Lamp 2* : 1.25/100 Shabahoon of Lamp 3* : 3.7/100 Thêm tỷ lệ rơi giáp MOON từ các quái vật Job Cave Uniques; Selket : 20% Neith : 20% Isis : 30% Anubis : 30% Haroeris : 40% Universal Uniques; Homocidal Santa : 10% Simulation : 10% Baal : 5% Fat Stone Boi : 5% Dark Soul : 5% CLICK HERE để xem thông tin đầy đủ Thành tích mới: Giết được 150 mạng trong SA và nhận được 1 trong các phần thưởng sau: Seal of Star Item : 95% Seal of Moon Accessory : 2% Seal of Moon Shield : 2% 10% Alchemy Scroll : 2% Note : Bạn chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần / tuần Tăng tỷ lệ rơi lá bùa từ FWG như sau: 2% to 3% Shabahoon of Lamp 2* : 10% to 15% Shabahoon of Lamp 3* : 15% to 22% Shabahoon of Lamp 1* : Isis, Anubis, Selket, Neith, Haroeris HP giảm 40% Giảm điều kiện nhận thưởng SA từ 10 xuống 7 Tăng EP nhận được từ phần thưởng SA từ 20 lên 25 Tăng EP nhận được từ Cướp Cờ 15-20 Tăng EP nhận được khi chiến thắng BA từ 15-20 Khóa tất cả các cuộn giấy có thể mua trong SA EP nhận được từ GS tăng 10-15 SP nhận được từ nhiệm vụ Job Cave từ 1M -> 2M Tăng tỷ lệ nhận được mảnh bùa trong GACHA Battle Royal sẽ chỉ nhận được sun từ các hộp Khi dịch chuyển nay sẽ có màn hình mới Special Events Sự kiện 2X EP cho tất cả các JOB vào Thứ Hai 18:00 ~ 18:00 thứ Năm (72 giờ) Trong thời gian diễn ra sự kiện, giới hạn vàng hàng ngày sẽ tăng từ 50 EP lên 100 EP Discounts (Limited Time) 20% Giảm Giá on Character Visuals (Gia hạn thêm 1 tuần) 20% Giảm Giá on Fellow Pets (Gia hạn thêm 1 tuần) 40% Giảm Giá on Character Icon Scroll (Chỉ trong 1 tuần) 50% Giảm Giá on Emoji Pack Scroll (Chỉ trong 1 tuần) 20% Giảm Giá on Sabakun's Jewel. (Chỉ trong 1 tuần) 10% Giảm Giá on Stat Point Reset Scroll. (Chỉ trong 1 tuần) 10% Giảm Giá on Skill Reset Scroll. (Chỉ trong 1 tuần) 10% Giảm Giá on Character Reset Scroll. (Chỉ trong 1 tuần) 30% Giảm Giá on Seal of Star Glow Changer. (Chỉ trong 1 tuần) 20% Giảm Giá on Legendary Avatar Sets. (Chỉ trong 1 tuần) Skill Change Black Spear - Godsend : All levels for Phy Atk Pwr from 95% to 99% Black Spear - Godsend: tăng sát thương vật lý từ 95% -99% ở tất cả các cấp độ. Fortress War Jangan and Bandit Fortress. Fortress War bắt đầu vào Sunday lúc 20:30, kết thúc 21:30 GIẢI THƯỞNG CHO CHIẾN THẮNG JANGAN: GIẢI THƯỞNG 80B VÀNG GIẢI THƯỞNG CHO CUỘC CHIẾN THẮNG BANDIT FORTRESS WART: GIẢI THƯỞNG 20B VÀNG Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 20% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7
 11. OASIS SERVER UPDATE #3

  Ngày: 04-02-2021Thời Gian: 18:00Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 minutes Welcome to Oasis Week #4! Tăng giới hạn điểm Electus toàn cầu từ 2500 lên 3500 (+1000 mỗi tuần). Đặt lại Xếp hạng Danh dự & Buff. Thời lượng của Typoon đã được tăng lên 60 phút. Medusa, Roc và Roc (STR) máu bị giảm 3 lần. Đã có thể nhặt SOX battle royale. Thêm 15% tỷ lệ rơi trang sức sos cho Light Spirit. Đã thêm 5% tỷ lệ rơi vũ khí 3 * fgw boss cuối. (ngoài) Đã thêm 50% tỷ lệ rơi vũ khí sos vào Simulation, Homo Santa and Baal STR (ngoài) Mỗi mạng trong SA nhận được 20EP thay vì 15 EP Electus mê cung HP cuối cùng của mê cung tăng 50% Đã sửa lỗi khi nhận nhiệm vụ CAPTILE Bloody Snake Storm sẽ yêu cầu Spear hoặc Glaive để hoạt động. Special Events Sự kiện 2X EP cho tất cả các JOB vào Thứ Ba 18:00 ~ 18:00 thứ Năm trong 48 giờ. Trong thời gian diễn ra sự kiện, giới hạn vàng hàng ngày sẽ tăng từ 50 EP lên 100 EP Sự kiện Coment trên Youtube và Facebook, CLICK HERE để kiểm tra người đạt giải Discounts (Limited Time) 20% giảm giá Character Visuals (1 Week Only) 20% giảm giá Character Icon Scrolll (gia hạn thêm 1 tuần) 20% giảm giá với Fellow Pets 35% giảm giá với Emoji Pack Scroll (gia hạn thêm 1 tuần) Fortress War Jangan and Bandit Fortress. Fortress War bắt đầu vào Sunday lúc 20:30, kết thúc 21:30 GIẢI THƯỞNG CHO CHIẾN THẮNG JANGAN: GIẢI THƯỞNG 80B VÀNG GIẢI THƯỞNG CHO CUỘC CHIẾN THẮNG BANDIT FORTRESS WART: GIẢI THƯỞNG 20B VÀNG Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 10% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Thời gian Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ sever thời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS SUNDAY FUNDAY EVENTS tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7 (Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/7)
 12. OASIS SERVER UPDATE #2

  Ngày: 28-01-2021Thời Gian: 18:00Thời gian dự kiến bảo trì: 15-90 minutes Ngôn ngữ khác:German : Click HereTurkish : Click HereArabic : Click HereSpanish : Click Here Russian : Click Here Vietnam : Click Here Hebrew : Click Here Chào mừng bạn đến với OASIC tuần thứ 3! Tăng giới hạn EP kiếm được mỗi tuần từ 1500 lên 2500 (+1000 mỗi tuần) Reset lại điểm danh dự Giảm thời hạn của Trail từ 3h xuống 1h Xóa bỏ vé Quay gacha từ mall Đã có thể làm Danh Hiệu Captain. (giảm cấp độ từ 95-> 95 để bạn có thể thực hiện nó) Bạn đã có thể nhìn thấy giá của SUN tại NPC Phí dịch chuyển bến thuyền là 1m thêm Legandary GDF vào vòng quay gacha Giảm Vigor Grain từ 20% -> 18% Giảm HP của thú buôn lên 10% Giảm giá item cơ bản đi 15% Tăng thời gian của Drug Of Typoon từ 30 lên 60 phút ( giá cũng gấp đôi luôn) Giá của vé quay gacha tăng từ 85m-> 95m Phí tham gia Survival & Madness Arena là 10m Tăng tỷ lệ rơi đá xanh lên 50% Tăng tỷ lệ rơi LKD lên 5% Tăng tỷ lệ rơi item cơ bản lên 15% Máu của UniQues được điều chỉnh lại BA lúc 17:00 từ dạng nhóm chuyển sang random Survival Arena Nhận được 1 Honor Point với mỗi mạng giết được trong SA Tăng phần thưởng thêm: 50 Kills & nhiều hơn: 15 Electus Point, 15 Arena Coin, 3 Copper Coin, 1 Iron Coin, 2 Silver Coin. 25 ~ 49 Kills : 15 Electus Point, 15 Arena Coin, 3 Copper Coin, 1 Iron Coin, 1 Silver Coin. 10 ~ 24 Kills : 15 Electus Point, 10 Arena Coin, 2 Copper Coin, 1 Iron Coin. Forgotten World Tăng sát thương của Shabahoon of Lamp lên 50% và 100% HP trong FGW 2 *. Tăng hp của Shabahoon of Lamp lên 30% trong FGW 3 *. Tăng Tỷ lệ rơi Sos trong FGW 1 * từ 4% lên 8% --- Bạn có thể solo cái này. Tăng Tỷ lệ rơi Sos trong FGW 2 * từ 10% lên 50% --- Tối thiểu 3 người có thể hoàn thành việc này ! Tăng tỷ lệ giảm Sos trong FGW 3 * từ 35% lên 100% --- Tối thiểu 6 người có thể hoàn thành việc này ! Mục tiêu của chúng tôi với những thay đổi đó là làm cho Forgotten World trở nên thách thức và xứng đáng. Nói Chung là FWG khó gấp đôi Godsend Dungeon Loại bỏ Sos khỏi Godsend Light Spirit Unique Thêm Sos rơi vào Zielkiaxe với 50% cơ hội. Thêm Sos rơi vào Shadow Spirit với 50% cơ hội. Điều gì cũng có thể xảy ral! -There may be 2 SOS drops in total! If you're extremely lucky. xem danh sách rơi đồ tại http://bit.ly/OasisDrop Nếu bạn may mắn, bạn sẽ nhận được 2 món SOS tại boss 2 và 3 -There may be 0 SOS drops! If you're extremely unlucky. Nếu bạn không may, bạn không nhận được gì cả Discounts (Limited Time) 12% Discount đối với Return Scroll (Vĩnh viễn) 20% Discount Character Icon Scroll (Chỉ 1 tuần) 20% Discount Fellow Pets (Chỉ 1 tuần) 35% Discount Emoji Pack Scrol (Chỉ 1 tuần) Skill Edits Giảm 1% dame phép của Force - Piercing Force Tăng thêm đối với Bicheon Force - Godsend Level 1 : vật lý/phép thuật Damage từ 6% lên 8% Level 2 : vật lý/phép thuật Damage từ 7% lên 9% Level 3 : vật lý/phép thuật Damage từ 8% lên 10% Changed Flying Dragon - Godsend Lv3 damage from 900~1080 to 900~1180 Flying Dragon - Godsend Lv3 dame thay đổi từ 900~1080 lên 900~1180 Bug Fixes Đã sửa lỗi trò chuyện khi bạn không thể nhấp vào bất kỳ thứ gì nếu bạn sử dụng Lời thì thầm từ Kết hợp nhóm hoặc Danh sách bạn bè. Đã sửa lỗi trò chuyện khi đôi khi bạn cần nhấn enter hai lần để gửi tin nhắn. Đã sửa Vital Spot - Cơ bắp chia sẻ cùng thời gian hồi với Vital Spot - Spirit. Fortress War Jangan and Bandit Fortress. Fortress War bắt đầu vào Sunday lúc 20:30, kết thúc 21:30 GIẢI THƯỞNG CHO CHIẾN THẮNG JANGAN: GIẢI THƯỞNG 80 B VÀNG GIẢI THƯỞNG CHO CUỘC CHIẾN THẮNG BANDIT FORTRESS WART: GIẢI THƯỞNG 20 B VÀNG Essential Information Thành tích #4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể lấp đầy EP thành tích của mình, nó sẽ mất đi sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 10% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Time Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: PayOp+CCBill+EPins Silk thưởng của bạn được thêm vào tài khoản của bạn ngay lập tức khi bạn thanh toán (PayOp + EPins + PayPal) thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ severthời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) Phase 6 Đăng ký giải đấu PVP FROM HERE [ĐAO KHIÊN BỊ CẤM] ASK US ON DISCORD 24/7 (Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/7)
 13. OASIS SERVER UPDATE #1

  Ngày: 21-01-2021Thời gian: 18:00Cập nhật trong: 15-90 phút Các ngôn ngữ khác:Đức: Thổ nhĩ kỳ: Click HereẢ Rập : Click HereTây Ban Nha: Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn cập nhật tuần 2 ở máy chủ mới OASIC! Tăng giới hạn EP kiếm được mỗi tuần từ 500 lên 1500 Bắt đầu nhặt được đồ SOS từ GS và Forgotten World) -> tham khảo Discord để biết thêm thông tin http://bit.ly/OasisDrops Làm mới lại Buff Đá ma thuật tăng tỷ lệ rơi ở quái 81-90 NPC Item Boost (81-90) +88% Item tăng cường lên 88% (81-90) EXP tăng lên 1.4 Phí dịch chuyển đến phòng Bạch Linh Xà là 20m Knight Horse máu giảm xuống 99k Unicorn giảm máu xuống 60k Trùm STR thay đổi thủ phép lên 99999999 Camel & Behemoth giảm tốc độ di chuyển từ 7m -> 6m Khiên D8 giờ đây có 7 dòng chỉ số. Tăng máu của tất cả quái vật Vigor Tăng Vigor Grain từ 17%-20% Fellow Pet tăng dame thêm 30% Giảm giảm với Behemoth đi 35% Light Giảm Dame từ Light Spirit đi 30% Constantinople làm lại quái vật, như sau: Penon Warrior > Tomb Archer Shakram > Tomb Hunter Sona > Tomb Bowman Dark Karra > Wing Tribe Attacker Demon Eye > Royal Soldier Devil Eye > Royal Guard Flame Body - Trial Phy damage 10% > 11% Flame Body - Trial Phy tăng dame từ 10% - 11% Gold Dragon Flag (STR 3 INT 3) đã xuất hiện trong Gacha, còn Legendary Gold Dragon flags (STR 5 INT 5) chỉ có được khi đi GS thôi. Fortress War Hoa Điền công thành chiến sẽ bắt đầu vào chủ nhật lúc 20H30, kết thúc sau 1 tiếng, 21H30 Phần thưởng cho công thành chiến Trường An: 60B Phần thường cho công thành chiến Sơn Tặc Trại: 20B Events Activated Sự Kiện Survival Arena Phần thưởng; 50 Kills & Above: 10 EP, 20 HP, 10 AC, 3 Copper, 1 Iron, 1 Silver Coin. 25 ~ 49 Kills: 10 EP, 10 HP, 10 AC, 3 Copper, 1 Iron, 1 Silver Coin. 10 ~ 24 Kills: 5 EP, 10 HP, 5 AC, 2 Copper, 1 Iron Coin Phần thưởng bổ sung cho TOP 5: TOP 1 - 2% Alchemy Scroll, 10 Extra Arena Coin, 3 Magic Pop Cards (vé quay Gacha), 2 Global Link Chat TOP 2 - 1% Alchemy Scroll, 5 Extra Arena Coin, 3 Magic Pop Cards (vé quay Gacha), 1 Global Link Chat TOP 3 - 3 Extra Arena Coin, 2 Magic Pop Cards (vé quay Gacha), 1 Global Link Chat TOP 4 - 3 Extra Arena Coin, 2 Magic Pop Cards (vé quay Gacha) TOP 5 - 3 Extra Arena Coin, 2 Magic Pop Cards (vé quay Gacha) Battle Royale Event Phần thưởng; 20% Character Color, 20% Character Visual, 30% Character Icon Madness Event Phần thưởng; 5x Magic Pop 2x Battle Scroll 1x 1dg magic powder 1x 9dg lucky powder (2%) Kill The GM Phần thưởng; 3 Hiệp, 125 Silk mỗi hiệp cho người chiến thắng. Search N Destroy 3x Princess Miyene sẽ xuất hiện khắp Đôn Hoàng, người giết mỗi con sẽ nhận được phần thưởng, xem chi tiết tại http://bit.ly/OasisDrops Jack pot Click Here để biết thêm chi tiết Gold Lottery Click Here để biết thêm chi tiết Click Here để xem hướng dẫn Bug Fixes Đã sửa các lỗi gần đây nhất và bật lại cuộc trò chuyện mới (với biểu tượng cảm xúc). Đã sửa lỗi hình ảnh, trong đó Gold Cap sẽ hiển thị 100% trong Menu Electus Point. Dịch chuyển của Godsend to Town có yêu cầu cấp cao hơn 90, hiện đã được sửa. Đã sửa lỗi hình ảnh liên quan đến giá bán mặt hàng npc. Đã sửa lỗi mô tả các cuộn sát thương cho phù hợp với thời gian sử dụng của nó. Đã xóa một nhiệm vụ mặc định có thể gây lỗi cho các ký tự khi nhiệm vụ được thực hiện. Đã sửa lỗi mô tả của Astral Stone cho phù hợp với chức năng hiện tại của nó (+5) Đã sửa lỗi mô tả của Job NPC ở Đôn Hoàng. THÔNG TIN CẦN BIẾT Thành tựu # 4 (Thử thách hoàn thành công việc hàng tuần - 600 EP) sẽ được đặt lại hàng tuần khi bảo trì hàng tuần, nếu bạn không thể hoàn thành đủ EP của mình, nó sẽ mất sau lần bảo trì tiếp theo. Bạn cũng có thể hoàn thành thử thách này và đổi 20% Damage Scroll nhiều hơn một lần mỗi tuần. DONATION EVENT Bạn sẽ nhận thêm 10% silk khuyến mãi mỗi cuối tuần nếu bạn nạp. Thời gian sự kiện dựa trên Electus Time và sẽ chỉ kéo dài trong 51 giờ. Time Silk khuyến mại sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức nạp bao gồm: PayOp+CCBill+EPins thời gian bắt đầu: Friday 21:00 (Electus Time) theo giờ severthời gian kết thúc: Sunday 23.59 (Electus Time) theo giờ sever SUNDAY FUNDAY EVENTS tham gia sự kiện Chủ Nhật Vui Vẻ vào lúc tối chủ nhật 21h30 theo giờ sever. địa điểm => Cổng S Đôn Hoàng!Phase 1Boss xuất hiện tại DW South (21:30)Phase 2Boss xuất hiện tại tất cả các map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc xuất hiện tại Donwhang South (22:15)Roc[STR] xuất hiện tại Donwhang West (22:15) ASK US ON DISCORD 24/7 (Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/7)
 14. OASIS SERVER UPDATE #1

  Date: 21-01-2021Time: 18:00Downtime: 15-90 minutes Read this in:German : Turkish : Click HereArabic : Click HereSpanish : Welcome to Oasis Week #2! Increased Global Electus point limit from 500 to 1500 (+1000 every week). Enabled SOS drops in Dungeons (Forgotten World, Godsend Dungeon) --> Check out #drops channel on Discord for the rates. http://bit.ly/OasisDrops Reset Honor Ranking & Buffs. Magic Stone Boost (81-90) +60% NPC Item Boost (81-90) +88% Increased XP Rate 1.4x Changed Medusa Room Entrance fee to 20m. Reduced Electus Knight Horse HP to 99k. Reduced Unicorn HP to 60k. Chaned STR Uniques' Magical Defence to 99999999. Reduced Trans Pet (Camel & Behemoth) speed by 14%. (7m > 6m) Fixed the stats of 8 degree shields. 8 DG shields now have same stats as 7 dg. Increased the HP of Uniques (Job Cave + All Custom Uniques) Increased Vigor Grain % from 17% to 20% Boosted Attack & Fellow Pet Attack Pwr. by 30% Nerfed Behemoth damage by 35% Nerfed Light Spirit (Godsend Dungeon Unique) damage by 30% Constantinople region is re-worked (monsters) as following; Penon Warrior > Tomb Archer Shakram > Tomb Hunter Sona > Tomb Bowman Dark Karra > Wing Tribe Attacker Demon Eye > Royal Soldier Devil Eye > Royal Guard Flame Body - Trial Phy damage 10% > 11% Gold Dragon Flag (STR 3 INT 3) is available in Magic Pop (They were supposed to be added before the grand opening). Legendary Gold Dragon flags (STR 5 INT 5) are obtainable in Godsend Dungeon. Fortress War Hotan Fortress. Fortress War Starts Sunday at 20:30, ends 21:30 PRIZE FOR WINNING JANGAN FORTRESS WAR : GRAND PRIZE 60 B GOLD PRIZE FOR WINNING BANDIT FORTRESS WAR : GRAND PRIZE 20 B GOLD Events Activated Survival Arena Event Rewards; 50 Kills & Above: 10 EP, 20 HP, 10 AC, 3 Copper, 1 Iron, 1 Silver Coin. 25 ~ 49 Kills: 10 EP, 10 HP, 10 AC, 3 Copper, 1 Iron, 1 Silver Coin. 10 ~ 24 Kills: 5 EP, 10 HP, 5 AC, 2 Copper, 1 Iron Coin Additional rewards for TOP 5 Place 1 - 2% Alchemy Scroll, 10 Extra Arena Coin, 3 Magic Pop Cards, 2 Global Link Chat Place 2 - 1% Alchemy Scroll, 5 Extra Arena Coin, 3 Magic Pop Cards, 1 Global Link Chat Place 3 - 3 Extra Arena Coin, 2 Magic Pop Cards, 1 Global Link Chat Place 4 - 3 Extra Arena Coin, 2 Magic Pop Cards Place 5 - 3 Extra Arena Coin, 2 Magic Pop Cards Battle Royale Event Rewards; 20% Character Color, 20% Character Visual, 30% Character Icon Madness Event Rewards; 5x Magic Pop 2x Battle Scroll 1x 1dg magic powder 1x 9dg lucky powder (2%) Kill The GM Rewards; 3 Rounds, 125 Silk each. Search N Destroy 3x Princess Miyene will spawn in Donwhang map, each will drop valued items check http://bit.ly/OasisDrops for more information Jack pot Click Here for more information about the event Gold Lottery Click Here for more information about the event Click Here to view all available guides Bug Fixes Fixed the most recent bugs and re-enabled the new chat (with emoji's). Fixed the visual bug, where the Gold Cap would show 100% in Electus Point Menu. Godsend to Town teleporter had higher level requirement than 90, fixed now. Fixed a visual bug related to npc item sell price. Fixed the description of damage scrolls accordingly to it's use time. Removed a default (useless) quest that would bug characters when the quest is taken. Fixed the description of Astral Stones accordingly to it's current-actual function (+5) Fixed the description of Job NPC in Donwhang. Essential Information Achievement #4 (Weekly jobbing challenge - 600 EP) gets reset every week at weekly maintenance, if you can't fill your achievement EP it will be gone after the next maintenance. You can also complete this challenge and redeem 20% Damage Scroll more than once per week. DONATION EVENT You will receive 10% additional bonus silk for your donations during the weekend period. Event period is based on Electus Time and will last for 51 hours only. Bonus silk you normally obtain from the packages are also included. Your bonus silk reward is added on your account instantly when you donate (PayOp+CCBill+EPins) Period start: Friday 21:00 (Electus Time)Period end: Sunday 23.59 (Electus Time) SUNDAY FUNDAY EVENTS Join us at Sunday-Funday Events on Sunday at 21:30. Location => Donwhang South!Phase 1Unique Event at DW South (21:30)Phase 2Unique Event at Whole Map (21:50) Phase 3Search N Destroy Event (21:55) Phase 4 Hide N Seek Event (22:05)Phase 5Roc Spawn at Donwhang South (22:15)Roc[STR] Spawn at Donwhang West (22:15) Phase 6 PVP Tournament CLICK HERE to register ASK US ON DISCORD 24/7
 15. Tải App Electus và sẵn sàng nhận nhiều phần quà hấp dẫn!!! Chào mừng đến với ELECTUS !!! Sever mới OACSIC sẽ mở vào 15/1/2021 Nâng giới hạn cấp độ lên lv100 sau vài tháng, khởi đầu từ lv90 19-12-2020 cho phép thử nghiệm máy chủ. Thông tin tại Discord. 29-12-2020 cho phép tải về. Chủ nhật, 09-01-2021, 20:30 thành viên Guil sẽ nhận được cuộn, sử dụng sẽ nhận được ký tự đặc biệt vào tên nhân vật Người đầu tiên đạt LV 90 sẽ nhận được: Pet tấn công cao cấp Gói Tân Thủ cho người chơi mới Danh Hiệu màu đỏ khi sever mở Tên nhân vật màu nổi bật trong sever mới 8 người tiếp theo đạt lv90 sẽ nhận gói cho Tân Thủ khi máy chủ chính thức hoạt độg 8 người chơi đầu tiên đạt lv 90 sẽ nhận gói Tân Thủ 100 người đầu tiên đạt lv90 sẽ được thông báo toàn sever và nhận được silk miễn phí Phần Thưởng: #1 1000 Silk, #2-10 500 Silk, #11-30 400 Silks, #31-50 300 Silks, #51-75 200 Silks, #76-100 100 Silks Tham gia sự kiện Chia sẻ- Màn hình chơi game 1x 144 Hz MSI - 1x Bàn phím chơi game Razera á - 1x Chuột chơi game Razer - 10.000 Electus tiền mặt (10 x 1000). - 10.000 Electus tiền mặt (20 x 500). - Gói 15 người mới bắt đầu. - 20 Avatar huyền thoại. - 20 Char Visual hiếm. - 20 Thú cưng quý hiếm. - 2x Electus T-Shirt (Biểu tượng / biểu tượng của guild cá nhân trên đó). - 1 Bàn phím Chơi game Razer - 1 Tai nghe chơi game Razer - 1 Chuột chơi game Razer - 5 Gói dành riêng cho Người mới bắt đầu - 5 màu tên ký tự - 5 Bộ Avatar huyền thoại - 5 1000 silk giftcode Sự Kiện Bình Luận - Tai nghe Razer. - 5 gói cho người mới bắt đầu. - 4x 1000 EPIN. - 10x 500 EPIN. Tham gia trên Instagram - Razer Gaming Mouse Tham gia Discord Giveaway - Card đồ họa MSI Gaming GeForce RTX 2060] - Nitro trên discord - Tiêu đề tùy chỉnh do bạn lựa chọn - 2000 Silk giftcode Youtube Event TBA. Ai đã từng chơi GAIA thì sẽ thấy OASIC thay đổi lớn, còn ai chưa chơi thì cũng không sao vì mọi người sẽ bắt đầu như nhau thôi ( :cười lớn:) Đã có bản BETA cho mọi người, tải xuống và chơi thử, mix đồ, test skill các kiểu con đà điểu đi… sẵn sàng mọi thứ cho ngày 15 nào. Tạo nhân vật xong và vào game, bạn sẽ được cho sẵn mana và máu (mỗi loại 5000 lọ), 1 pet heo hồng, 5 DCN, 50 bùa dịch chuyển. Ngoài ra, bạn sẽ được mặc định set giáp và trang sức SOS từ cấp lv 1 đến 64 (tức là mỗi lần đủ cấp độ món gì là các bạn chỉ cần dịch chuyển về thành là nó sẽ tự nâng cấp lên. Ví dụ: các bạn lv 16, đang cầm vũ khí cấp 8 khuê ấn, chỉ cần dịch chuyển về thành, bấm I, sẽ thấy đang cầm vũ khí cấp 16 khuê ấn. Áp dụng tương tự cho giáp và trang sức. CHỈ ĐẾN CẤP 8 (lv 69 đổ lại thôi nhé). Từ 70 trở lên là phải tự kiếm đồ mặc. Bạn có thể nhận được silk miễn phí mỗi giờ bằng cách tham gia các hoạt động có trên sever Có nhiều sự kiện tự động trong trò chơi. Thực hiện theo các thông báo, tham gia và giành chiến thắng. 1, Tham gia các sự kiện hàng giờ để nhận Silk mà không cần nạp. 2, Fam kiếm đồ, bán lấy vàng, dùng vàng mua Silk 3, Tham gia các hoạt động ở FB, instagram, discord, Electus App… 4, Săn boss cũng rơi Silk nhé, nhiều phết đấy. 5, Cài đặt Ứng dụng di động trực tuyến Electus, tham gia Silk Giveaway hàng tuần miễn phí. Giành được Silk trong phạm vi 10 và 10.000. (hầu như ai chơi Electus đều cài cái này, khá tiện) Tổng số silk MIỄN PHÍ được trao cho người chơi hàng tháng (chỉ trong 1 máy chủ) trị giá hơn 20.000 đô la. Cuối cùng bạn sẽ nhận được rất nhiều silk miễn phí khi theo dõi tất cả các sự kiện. Có nhiều ngôn ngữ trong Electus cho các bạn chọn: Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức. Phần lớn SOS rơi từ Dungeon (90%). Còn lại 10% từ quái khi train (được phép trao đổi, mua bán) SOM nhận được từ thế giới lãng quên. (được phép trao đổi, mua bán) SUN được mua bằng điểm EP và Coin. (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRAO ĐỔI – MUA BÁN) All 9 and 8 degree shields are nerfed by 1 degree. Khi mặc full set SOX sẽ được thêm các chỉ số hỗ trợ. Tham khảo ảnh phía dưới để biết thêm: Example: SOS- Đầu SOS - Ngực SOM - Quần SOS- Vai SOM- Tay SUN- Chân Bắt đầu từ giới hạn lv90 (ONLY CHINA), tăng lên lv100 sau từ 3-6 tháng. Việc nâng giới hạn cấp không ảnh hưởng gì đến đồ đạc cả, mọi thứ được giữ nguyên. Ngoài ra, cho phép nâng cấp đồ lên đồ cuối game, sẽ tốn EP và xu ( không cần Silk ) Tất nhiên, đồ tốt nhất là SUN rồi. (SUN>SOM>SOS) (xếp theo độ mạnh giảm dần) ELECTUS POINT (trong game gọi là EP) là hệ thống điểm cho nhân vật, sử dụng điểm này để có thể mua những item tốt nhất trong trò chơi. có nhiều cách để kiếm được điểm EP Khi bấm vào mục Electus Points bạn sẽ thấy các hoạt động có thể kiểm được điểm EP Gold Rewards 5* Loot Price : ~20M Để tránh lạm phát, sẽ giới hạn vàng các bạn có thể kiếm được trong ngày. Cụ thể, xem ảnh dưới. Vàng nhận được sẽ giảm dần sau mỗi chuyến đi buôn, vàng sẽ ở trong kho của bạn chứ không phải ở thùng đồ đâu, vì vậy, sau vài chuyến đi buôn hãy out ra vào lại và kiểm tra kho, chỉ 1 ít vàng (khoảng 20m được chuyển vào thùng đồ sau mỗi chuyến đi buôn thôi) Ngoài ra, nếu các bạn đi buôn quá nhiều, sẽ lỗ, tiền bán hàng được ít hơn tiền mua hàng (tránh lạm phát hoặc mấy người đi buôn 24/24) đó mà. Giờ gian ngày mới của game là 18:00 theo giờ của Electus, khi đó, tất cả những hoạt động chỉ được thực thiện 1 lần / ngày đều được reset Ngoài ra, game có giới hạn cho JOB thief, vì “Thiêf vui hơn buôn” mà. Vì vậy, đừng quá ngạc nhiên khi bạn không thể đăng ký thiêf. Nếu bị như vậy, hãy chờ đợi đến thời gian có slot trống, còn không thì làm hunter hay buôn cũng được, vui phết đấy (:cười to:) Nếu hành nghề đủ lâu, bạn sẽ tăng cấp cho nghề của mình, ở mức nào thì sẽ được hưởng quyền lợi ở mức đó. LỆNH TRUY NÃ: Mở khóa các BUFF đặc biêt của truy nã bằng cách giết 10 kẻ thù trở lên mà không chết. Buff tồn tại tối đa 8 tiếng.. Ngay sau khi bạn chết trong chế độ công việc (trong khi bạn có một lệnh truy nã), nó sẽ biến mất. 10 mạng = truy nã lv1 20 mạng = truy nã lv2 30 tiêu diệt = truy nã lv3 40 mạng = truy nã lv4 50 mạng = truy nã lv5 Buff Học Viện: cập nhật 15phút 1 lần. Từ top 1 đến top 75 đều có buff, tuy nhiên thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng khác nhau. Tất cả được đặt lại vào cập nhật ngày thứ 5 hàng tuần. Các nhận được điểm để có buff: - Hành nghề ( buôn, hunter, thief) đều có điểm sau mỗi chuyến hàng thành công. - Survival Arena ( hiểu đơn giản là đánh nhau lẫn lộn) (:cười Lớn:) - Bạn sẽ nhận được 5 Điểm danh dự nếu giết được 10 người - Bạn sẽ nhận được 10 Điểm danh dự nếu giết được 25 người. - Người chiến thắng sinh tồn: - # 1 Vị trí: 40 HP (Thêm) - # 2 Vị trí: 30 HP (Thêm) - # 3 Vị trí: 20 HP (Thêm) - # 4 Vị trí: 15 HP (Thêm) - # 5 Vị trí: 10 HP Bạn cũng sẽ nhận được xu, huân chương trong sự kiện này. - Giết người trái nghề cũng nhận được điểm danh dự. - Tùy theo nghề mà nhận được khác nhau. Ngoài ra, giết 1 người 2 lần trong vòng 8 tiếng cũng không nhận được điểm đâu (:Cười to:) - Kill boss: giết boss cũng được điểm. tham khảo ảnh để rõ hơn. - Tham gia đấu trường cũng nhận được điểm. Cụ thể: - Đấu trường chiến đấu (Ngẫu nhiên): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (nhóm): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (Guil): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (Job): 25 Điểm danh dự - Cướp cờ: mỗi trận thắng được 20 điểm. Công thành chiến: - Mỗi lần tiêu diệt trong chiến tranh pháo đài nhận được 1 điểm danh dự. - 1 điểm danh dự có thể nhận được từ một kẻ thù nhất định trong cuộc chiến pháo đài. - Không có giới hạn tổng điểm danh dự trong (các) cuộc chiến pháo đài. Sự kiện Electus Battle Royale diễn ra hai lần một ngày, người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là 500 silk Khái niệm cơ bản về sự kiện Sự kiện Electus Battle Royale được tổ chức tại một trong những khu vực mang tính biểu tượng nhất trong bản đồ SilkRoad, Taklamakan. Đối với mỗi Sự kiện Battle Royale, người chơi phải tạo một nhân vật mới trong cùng một tài khoản. Các nhân vật sẽ có các vật phẩm, cấp độ, sp và mọi thứ giống hệt nhau. Theo nghĩa đen, mọi thứ đều giống nhau. Bản đồ đầy quái vật và chúng sẽ rơi ra bình thuốc, vũ khí, trang bị và nhiều thứ khác. Bạn có giới hạn thời gian để lọt vào vòng tiếp theo. Bạn fam càng nhanh, bạn học được nhiều kỹ năng, trang trại càng nhiều vật phẩm. Vì vậy, hãy nhanh lên. Ngoài Bo sẽ mất 10% máu mỗi giây. Sự kiện Sự kiện sẽ diễn ra hai lần mỗi ngày. 17:00 và 23:30 Thời gian đăng nhập 17:00 - 17:05 và 23: 30-23: 35 Phần thưởng Người chiến thắng sự kiện Battle Royale sẽ tự động nhận được Vật phẩm Đặc biệt (SOS & Vật phẩm hiếm) trong máy chủ Oasis. (Trên tài khoản dùng để đăng nhập Battle Royale Server) Bạn dùng tài khoản trên sever OASIC để đăng nhập vào máy chủ Royal để nếu có thắng thì phần thưởng sẽ về tài khoản đó luôn, không cần tạo tài khoản mới đâu nhé. Đây là 2 máy chủ khác nhau nhưng có liên kết với nhau. Sẽ có một số thông báo trong trò chơi trước khi Sự kiện Battle Royale bắt đầu. Sau khi sự kiện bắt đầu, máy chủ đăng nhập sẽ chỉ mở trong 5 phút. Bạn sẽ phải ĐĂNG NHẬP khỏi tài khoản của mình trong máy chủ Oasis và ĐĂNG NHẬP Máy chủ Battle Royale. Máy chủ đăng nhập sẽ đóng sau 5 phút và bạn sẽ không thể đăng nhập được nữa! Trong khoảng thời gian 5 phút này, bạn sẽ không bị đuổi khỏi sự kiện ngay cả khi kẻ thù của bạn giết bạn. Bạn sẽ bị ngắt kết nối (đá khỏi máy chủ / sự kiện) khi chết SAU KHI máy chủ đăng nhập / 5 phút bị đóng. Sau đó, bạn sẽ thấy máy chủ Battle Royale ở trạng thái kiểm tra. Sau khi bạn đăng nhập máy chủ Battle Royale, hãy tạo một nhân vật mới (mọi lúc), bắt đầu trò chơi và chọn cách xây dựng & chỉ số của bạn. Bạn sẽ có đủ SP để học tất cả các skill. Việc học và thêm bắt đầu được tự động hóa. Chỉ cần nhấp vào stat / mastery bạn muốn thêm và bạn sẽ tự động nhận được nó. Thời gian là vàng. Giết càng nhiều quái vật càng tốt và thu thập các vật phẩm, bình thuốc, lkd và tất nhiên, máu, mana. Tỷ lệ rơi hàng EU / CH là mặc định. Vì vậy, bạn có thể chỉ không may mắn và nhận được vật phẩm CH khi bạn tạo một nhân vật EU. Đây là tất cả về may mắn. Vâng, bạn cũng cần may mắn. Hộp Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong vòng tròn số 2, 3 và 4. Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy một số trong số chúng. Giết chúng và thu thập các vật phẩm SOX. Ngoài ra còn có các đơn vị trong vòng tròn số 3 và 4. Chúng rơi ra các vật phẩm SOX cấp cao và Điểm kỹ năng. “Chúng tôi có một hệ thống xếp hạng danh dự tùy chỉnh trong Sự kiện Battle Royale. Khi sự kiện bắt đầu, chúng tôi sẽ theo dõi các hoạt động của bạn và cấp phép danh dự cho 10 người chơi hàng đầu sau khi vòng tròn cuối cùng thu hẹp. Để kiếm được nhiều Điểm danh dự hơn, bạn cần trang bị càng nhiều người chơi, rương, số mạng duy nhất càng tốt” Sau khi sự kiện kết thúc, mọi thứ sẽ bị xóa và lần sau bạn muốn chơi, sẽ cần tạo mới nhân vật. up lại skill và vân vân… mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có những phần thưởng cho mỗi hoạt động khi bạn đạt đến mốc yêu cầu, vì vậy hãy nhớ nhận thưởng. Phần thưởng: - #1: 40 HP + 10 huy chương - #2: 30 HP + 5 huy chương - #3: 20 HP + 5 huy chương - #4: 15 HP + 5 huy chương - #5: 10 HP + 5 huy chương Sự kiện này diễn ra mỗi ngày một lần và người chiến thắng trong sự kiện sẽ nhận được 500 Silk và 45 điểm. BATTLE ARENA (trong game hay gọi tắt là BA) - Thời gian của sự kiện là 15phút - Người tham gia sự kiện là 12 (6v6) - Mỗi thành viên của đội chiến thắng sẽ nhận được 14 Arena Coins - Mỗi thành viên của đội thua sẽ nhận được 4 Arena Coins - Bạn sẽ bị ngắt kết nối nếu đứng yên trong thời gian dài. Mỗi ngày diễn ra 5 lần, có khung giờ. - Thời gian: 12 phút - Chiến thắng sẽ nhận được 20 điểm EP vào tài khoản của bạn - CTF chiến thắng sẽ cấp 20 điểm danh dự cho tài khoản của bạn. - Người tham gia sự kiện là 12 (6v6) - Bạn sẽ bị ngắt kết nối nếu bạn đứng yên trong CTF. (AFK sẽ bị kích) - Không thể dùng các kỹ năng hồi sinh trong cướp cờ. CÁC SỰ KIỆN KHÁC: tham khảo ảnh bên dưới: Nhấn F6 để kích hoạt cửa sổ Electus và lựa chọn Event Timers để xem thời gian của các sự kiện HÌNH ẢNH NHỮNG BỘ GIÁP TRONG GAME: GODSEND DUNGEON (trong game hay gọi tắt là GS) 1 trong những cái hay của game này chính là GS. Phần lớn những trang bị SOX sẽ nhận được từ GS, ngoài ra, mỗi lần hoàn thành, các bạn sẽ nhận được 5m SP. Ngoài ra, xu cũng sẽ rơi ra từ các boss trong này. Mỗi ngày có 60phút vào được GS(đếm ngược sau 22 tiếng), đánh hết số quái ở ngoài để vào được 3 căn phòng, vào theo thứ tự, đánh hết boss phòng 1 sẽ mở cổng vào phòng 2, cứ thế đến phòng 3. Nên vào GS với ít nhất 6 người vì quái trong này khá mạnh và trâu. Để tránh bị chơi xấu nên chức năng kích khỏi nhóm sẽ không hoạt động khi vào GS, tránh trường hợp có đồ ngon thì bị kích :cười to: Vé vào GS được bán ở NPC Electus Shop gần kho Đôn Hoàng, giá là 400m. khi đi GS thì số tiền này sẽ chia đều cho thành viên nhóm. (ví dụ nhóm 8 người thì góp mỗi người 50m, đưa cho chủ pt). Dùng vé GS sẽ mở ra 1 cổng dịch chuyển, chủ pt sẽ dịch chuyển đầu tiên và triệu hồi các thành viên vào trong đó. Giống như đi thế giới lãng quên. Giống như GS, bạn sẽ cần 8 giờ để được vào sau lần vào Hall of worship trước. Trong này sẽ rơi ra SOS + bùa, thu thập bùa để đổi SOM. Vé vào HALL OF WORSHIP sẽ bán ở Electus Shop gần kho Đôn Hoàng (cùng NPC với vé đi GS). Giá là 490m nên nếu đi cùng người khác thì nên chia đầu người cho rẻ. Phần thưởng khi đủ 8 là bùa là vũ khí SOM (giáp và trang sức SOM sẽ rơi từ GS. Đổi bùa lấy vũ khí ở NPC Quest manager gần bảo tiêu đôn hoàng. Có thể nhận tại NPC Quest Manager tại Đôn Hoàng, gần chỗ Hunter Phần thưởng sẽ là vũ khí SOM. Giáp và trang sức SOM sẽ rơi trong GS 1, cuộn giấy SP khi đi GS: bạn sẽ nhận được cuộn giấy đổi sp khi giết đủ 100 quái vật trong GS. Nhớ nhận nhiệm vụ này trước khi vào. 2, tương tự cuộn giấy đổi sp, bạn nhận nhiệm vụ này rồi vào GS, giết boss. Khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được cuộn giấy đổi EP, mỗi cuộn được 10 EP. Khi đi GS nhớ để pt chia điểm - chia đồ thì nhiệm vụ mới được tính bạn nhận các nhiệm vụ rồi vào giết đủ số lượng quái trong job cave, cổng dịch chuyển ở gần đôn hoàng. có 2 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ được 1m Sp. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể kiếm được 7m Sp. 5m từ GS và 2m từ Job Cave. Phòng: Sanctum of Blue Eye Giết 100 Keisas Berserker Phần thưởng SP Scroll (1M) Phòng: Sanctum of Red Eye (Neith Room) Giết 100 Priest of Terror Phần Thưởng: SP Scroll (1M) Tiền tệ trong game(ngoài Silk và gold): - Huy chương: nhận được từ các sự kiện. - Xu bạc, sắt, đồng: nhận được từ GS, Job cave, các boss. - Xu vàng: mua bằng gold từ NPC, rơi từ các boss lớn như Simulation, bạch linh xà, Roc… CÁC kỹ năng đã được làm lại. Cụ thể: Băng: thời gian hồi chiêu tay băng: 16 giây - Tường lửa/ tường băng có thời gian hồi chiêu: 10 giây Lôi: thời gian hồi chiêu tay lôi: 16 giây - Tốc độ di chuyển từ chân chạy nhanh nhất là 105% Hỏa: thời gian hồi tay hỏa là 16 giây Nội Công: - Thời gian hồi chung là 10 giây - Bất lực: 35% - Yếu: 45% - Tan rã: 45 % - Phân rã: 40% Phi Thiên: - tăng 4% dame phép. - Giảm khả năng hất ngã từ 50% -> 45% Phá thiên: mình để tên tiếng anh để khi các bạn vào game dễ đối chiếu. - Tăng tỷ lệ đánh của Ice Hawk từ 37% -> 73% - Tăng tỷ lệ chí mạng của Anti Devil Bow Strike và Anti Devil Bow Annihilate CÁC kỹ năng đặc biệt (hay còn gọi là kỹ năng GS)(mình sẽ để tên tiếng anh để các bạn tiện theo dõi) Băng hệ: - 3 kỹ năng chủ động + 1 kỹ năng bị động Snow Storm - Godsend: dame phép > 1689 - 1837 (305%) Slayer - Godsend : chí mạng 7 tăng thêm (STR Requirement 380) Cold Shot - Godsend : dame phép > 1689 - 1837 (255%) Ice Force - Godsend : dame phép > 642-1000 Lôi Hệ: 3 kỹ năng tấn công (chủ động) + 2 kỹ năng buff (chủ động) + 1 kỹ năng bị động Ghost Walk - Godsend: Tốc độ di chuyển 120% tăng thêm Holy Spell - Godsend: giảm tỷ lệ dị trạng đi 30%, 180 giây hồi chiêu Lightning Storm - Godsend: dame phép > 1689 - 1837 (305%) Lion Shout - Godsend : dame phép 968 - 1626 (100%) Lightning Strength - Godsend : chí mạng 3 tăng thêm Thunder Force - Godsend : dame phép > 642-1000 Hỏa hệ: 3 kỹ năng chủ động + 3 kỹ năng bị động Flame Wave - Godsend: dame phép 1210-2016 (265%) Fire Wave - Godsend: dame phép 1278-1964 (315%) Fire Wall - Godsend: HP 16710, hấp thụ phép 90 Fire Protection - Godsend: thủ phép 282 tăng thêm Flame Body - Godsend : công vật lý 16% tăng thêm Fire Force - Godsend : dame phép > 708 - 1097 Nội công: Fear Spot - Godsend: sợ hãi 40%, 8 giây Force Nuke - Godsend: dame phép 1889-1937 (315%)(cần 380 điểm vào trí tuệ) Dark Force - Godsend(Imbue) dame phép 708-1147 (100%) – có thể dùng nó thay thế các tay băng, hỏa lôi. Magical Ravage - Godsend : suy yếu 60% - tấn công đồng thời 4 Vital Spot - Muscle : tỷ lệ đánh 117 giảm, tỷ lệ đỡ 117 giảm Phi Thiên: 4 kỹ năng tấn công (chủ động) + 3 kỹ năng buff (chủ động) + 2 kỹ năng bị động Bicheon Scud - Godsend: tăng 300% tốc độ di chuyển, duy trì 15 giây Bicheon Force - Godsend: sát thương vật lý 12% tăng thêm, sát thương phép tăng 12%, thủ vật lý của khiên giảm 105%, công vật lý 235 tăng thêm, Bicheon Active - Godsend: hóa quỷ 45% tăng thêm, duy trì 120 giây Cut Blade - Godsend: công vật lý 836-988 Sword Dance - Godsend: công vật lý 796-891 Blade Force - Godsend: công vật lý 927-1054, ngã 50% Bicheon Spirit - Godsend: máu tối đa 920 tăng thêm – cần 400 trí tuệ để có thể dùng Destruction Smash - Godsend Lv 3: 667-804 (74%), Bleed 9Level (Probability 16%) Hybrid Bicheon - Godsend : (STR-INT cần 270 điểm) dame vật lý tăng 7%, dame phép tăng 4%, tỷ lệ đánh tăng 88, tỷ lệ đỡ 72 tăng thêm. Hắc sát: Ghost Spear - Godsend: công vật lý 950-1164(285%) Flying Dragon - Godsend: công vật lý 873-1093, Soul Spear - Godsend: công vật lý 930-1223 Black Spear – Godsend: công vật lý 967-1267 Chain Spear - Godsend : 1907-2452 Hybrid Heuksal - Godsend : (STR-INT cần 260) – dame phép tăng 7%, dame vật lý tăng 7% Phá Thiên: 3 kỹ năng tấn công (chủ động) + 2 kỹ năng buff (chủ động) + 1 kỹ năng bị Black Arrow - Godsend: công vật lý 893-1067 (370%), tỷ lệ đánh 40 tăng thêm, chí mạng 5 tăng thêm Resistance - Godsend: thủ vật lý 180 tăng thêm (cần 300 điểm trí tuệ) Anti Devil Bow - Godsend: công vật lý 893-1067(350%) Fire Hawk - Godsend : tỷ lệ đánh 124 tăng thêm Strong Bow Godsend Lv 3: 664-867 (355%), chí mạng 12 tăng thêm, tầm gần 5m tăng thêm, choáng 9 Level (25%) Pacheon Boost - Godsend :sát thương vật lý và sát thương phép tăng 10% Để tiết kiệm tiền, các bạn nên mua 1 gói hỗ trợ tân thủ phù hợp với nhân vật mình sử dụng. CÁC gói cho người chơi mới: Tham khảo ảnh nhé. Các gói nhìn chung sẽ có 20.000 lọ máu + 20,000 lọ mana, búa sửa chữa, dịch chuyển ngược, chát all, x2 hảo hạng loại 1 tháng và nasrun (số lượng cụ thể tùy theo từng gói) Nasrun cộng 5 là tối đa. Có nhiều loại nasrun, vì vậy hãy chọn chủng loại phù hợp cho nhân vật của bạn. Kiểm tra : +0 = 13% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +1 = 14% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +2 = 15% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +3 = 18% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 25%, tỷ lệ chặn 1 tăng thêm] +4 = 19% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 25%, tỷ lệ chặn 1 tăng thêm] +5 = 21% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 30%, tỷ lệ chặn 2 tăng thêm, bỏ qua phòng thủ quái vật lv1] +0 = 10% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%] +1 = 11% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +2 = 12 % HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +3 = 15% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 30%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +4 = 16% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 30%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1]] +5 = 18% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 35%, tỷ lệ chặn 1 bị động, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 2] Tốt hơn hết là bạn nên hạ thấp kỳ vọng của bạn để có trên +9 vì tỷ lệ thành công +10 và +11 là 1% (Không bao gồm x2, avatar 4 ma mắn, cuộn tăng may mắn). +1/5 = Có thể +6/7 = Thách thức +8 = Khó +8/9 = Rất khó Mix nasrun: Sử dụng bột may mắn cấp 1 để tăng tỷ lệ thành công lên gấp đôi (có thể mua từ NPC Electus). Giới hạn tối đa là +5 +1/3 = Có thể +4/5 = Rất khó Thay đổi ngoại hình cho vũ khí. Các cuộn giấy thay đổi ngoại hình sẽ được bán trong F10 và mua bằng Silk . Trước khi bạn quyết định thay đổi ngoại hình cho vũ khí, hay dịch chuyển đến Phòng trưng bày bằng cổng dịch chuyển đôn hoàng, ở đó có đủ các mẫu cho các bạn xem trước, ưng mẫu nào thì hãy mua. Ngoài ra, ngoại hình D16 cũng khá đẹp, các bạn nên tham khảo. CÔNG THÀNH CHIẾN: diễn ra vào tối chủ nhật hàng tuần. phần thường là vàng, cụ thể sẽ được thông báo sau mỗi buổi cập nhật thứ 5. Phần thưởng sau cuộc chiến sẽ được cấp vào kho của chủ Guild. Chủ sở hữu pháo đài có thể tạo ra Behemoth (+ 25% Loot, 40% HP cao hơn so với vật nuôi chuyển giới bình thường) và cờ tấn công và phòng thủ cấp cao. Pet tấn công: trong electus có khá nhiều loại pet tấn công, chọn 1 con phù hợp cho mình đi còn chờ gì nữa (nói nhỏ: fellow pet có dame to hơn pet tấn công bình thường đấy, nhưng giá cũng chát hơn) Nếu bạn có item trong thùng đồ tốt hơn item đang mặc thì nó sẽ phát sáng. Mỗi Item đều có Item Point, chỉ số cộng càng cao thì điểm càng lớn, và tổng số điểm của các trang bị trên người sẽ được căn cứ để xếp hạng trên sever Sự kiện Jackpot là một sự kiện đơn giản và vui, bao gồm một giải thưởng Silk được gộp lại bởi người chơi và 5 người may mắn trúng thưởng. Khi sự kiện bắt đầu, người chơi sẽ có khả năng thêm Silk vào giải độc đắc trong một thời gian. (Bạn có thể thêm bất kỳ số tiền nào và bao nhiêu lần tùy thích). Mỗi Silk sẽ được đánh dấu là 1 dòng trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bạn càng thêm nhiều Silk , bạn có cơ hội cao hơn để trở thành một trong những người chiến thắng của sự kiện. Hãy tính nhẩm. Nếu 5000 người chơi thêm 20 Silk vào giải độc đắc tại một sự kiện, thì giải thưởng Silk sẽ có 100.000 Silk trong đó. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên tỷ lệ 60% đến 100% và 5 số trong dự thưởng Tỷ lệ: 80% (Ví dụ) Các con số may mắn: 1, 5000, 15000, 50000, 95000. Người chơi trùng khớp với các dòng này sẽ chia đều cho tổng số 80.000 Silk , có nghĩa là, bằng cách thêm 20 Silk vào giải độc đắc, người chơi sẽ nhận được 16000 Silk . Đó là khoảng $150 xứng đáng Silk. Chà, có thể ít hoặc nhiều người sẽ tham gia hoặc có thể số lượng Silk trung bình được người chơi thêm vào hồ bơi sẽ thấp hơn hoặc cao hơn 20 Silk nhưng nhìn chung đó là cách hệ thống hoạt động. Một lần nữa, bạn càng thêm nhiều Silk vào nhóm, bạn sẽ có càng nhiều dòng trong cơ sở dữ liệu và cơ hội giành chiến thắng của bạn sẽ tự động cao hơn. Vì vậy, giả sử bạn có 6 người tham gia, 5 người đầu tiên với 1 mục Silk và người thứ 10 với 10 Silk. Có một cơ hội cho anh chàng này không chiến thắng (cơ hội thấp nhưng về mặt toán học là có thể xảy ra nhưng anh ta sẽ có cơ hội chiến thắng gấp 10 lần so với những người chơi khác). GLOBAL ITEM LINKING: liên kết item trong thùng đồ với chát all để tất cả các người chơi đều nhìn thấy món đồ đó khi họ chỉ chuột vào. Rất tiện cho việc bán đồ, chát all này được bán trong F10. CHARACTER ICON and NAME COLORING: đổi màu tên nhân vật và thêm biểu tượng vào tên nhân vật của bạn để nhìn đẹp hơn, những thứ này được bán ở NPC Electus Style Shop (gần kho đôn hoàng) Bạn có thể thách đấu những người chơi khác với silk bằng cách mở Electus Menu sau đó nhấp vào Thử thách PVP Bằng cách nhấp vào Thử thách PVP, nó sẽ mở ra một cửa sổ khác Bạn sẽ cần phải viết Tên nhân vật của người chơi bạn muốn thách đấu và số lượng silk bạn muốn đặt cược mà bạn có thể đặt cược từ 100 silk đến 10000 Silk , bạn phải có Silk trong trung tâm mua hàng của bạn không có trong kho của bạn khi bạn nhấp vào PVP Thách đấu người chơi khác sẽ nhận được một cửa sổ có tên nhân vật của người chơi mà anh ta muốn thách đấu và cược anh ta thêm để người chơi khác chấp nhận anh ta phải có Silk trong trung tâm mua vật phẩm của mình và không có trong kho của anh ta nếu không nó sẽ không hoạt động một lần anh ấy chấp nhận, Silk sẽ bị loại bỏ khỏi cả hai người chơi và họ sẽ được gọi lại đấu trường PVP Challenge, mọi người có thể xem pvp bằng cách chuyển đến khu vực PVP Challenge từ cổng donwhang Lưu ý; - Người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ số Silk từ tiền cược - Bạn không được bắt đầu quá 2 trận đấu mỗi ngày - Không được sử dụng Ber, các cuộn giấy tăng dame, tăng thủ, và nasrun cũng sẽ bị cấm trong khu vực PVP - Trận đấu phải kết thúc muộn nhất 4 phút, nếu không, người chơi sẽ được hoàn tiền và dịch chuyển trở lại thị trấn - Nếu người chơi bị ngắt kết nối, sẽ bị tính là thua trận. Discord sẽ phát hiện nó và sẽ hiển thị trong trạng thái của bạn, nó bao gồm tên nhân vật, Cấp độ, Vị trí, Chủng tộc và nếu bạn đang ở chế độ công việc hay không. Các tính năng, giới hạn, hạn chế, sửa lỗi và bảo vệ máy chủ của Bộ lọc Electus. Cá nhân hóa nhân vật của bạn. Đảm bảo kiểm tra tất cả các vật phẩm trực quan (thử nghiệm trong 5 giây) có thể nhận được từ NPC (nằm phía sau NPC kho Đôn Hoàng). Những hình ảnh này không đem lại chỉ số bất kỳ nào so với người chơi khác, đơn giản, nó chỉ giúp làm nhân vật nhìn đẹp hơn mà thôi Truy cập vào phòng bằng cách sử dụng Dịch chuyển Donwhang, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các loại màu sắc phát sáng của SOX , vũ khí và Trang bị. Bây giờ bạn có thể chèn ký hiệu cảm xúc vào chát trong game rồi nhé Các bản cập nhật bao gồm tăng giới hạn Electus Point hàng tuần và buff danh dự và đặt lại thứ hạng. Các bản vá lỗi được đăng trên Discord, Facebook, Elitepvpers và trên Diễn đàn của chúng tôi trong quá trình bảo trì. Changelogs có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Do Thái, tiếng Việt, tiếng Trung và hơn thế nữa. Chính sách hoàn lại Đủ điều kiện để hoàn lại Bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn lại tiền nếu bạn đã mua 'Electus Cash' và không chơi trò chơi hơn 2 giờ trong vòng 14 ngày mua và chưa mua bất kỳ vật phẩm nào trong cửa hàng ingame. Bạn sẽ không đủ điều kiện để hoàn lại tiền nếu đã bị cấm hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ / quy tắc máy chủ. Ngoài ra, bạn có thể không đủ điều kiện để được hoàn tiền nếu Electus xác định rằng bạn đang lạm dụng chính sách hoàn tiền. Làm cách nào để yêu cầu hoàn lại tiền? Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách mở một phiếu hỗ trợ sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại như thế nào? Theo mặc định, các giao dịch mua sẽ được hoàn lại tiền cho phương thức thanh toán được sử dụng để mua hàng, nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng khả thi tùy thuộc vào phương thức thanh toán. Bạn và Electus cũng có thể đồng ý rằng khoản tiền hoàn lại được phát hành theo phương thức thay thế. Xin lưu ý rằng khoảng thời gian để xử lý khoản tiền hoàn lại phụ thuộc vào phương thức thanh toán của bạn. Người bồi hoàn Để có thể chơi trên các máy chủ mới hơn với tư cách là người bồi hoàn cũ, bạn sẽ phải liên lạc với quản trị viên máy chủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được đưa ra. (Chính sách này áp dụng cho tất cả các máy chủ Electus đang chạy.) ~Electus Team, -Pr0x! -LENOX -Bestia -Simulation - Efora Electus Support Team, -Yukie -Frus -Cocaine -Truc
 16. OASIC

  Electus Mobile App is now Available in App Store & Google Play Store. Download for Free Silk & More Greetings from Electus Team. A new server ''Oasis'' will be added to our network on 15-01-2021. Oasis Server will have some major changes (Electus Concept), below you can find the sneak peek. 100 CAP EXPANSION TBA. 19-12-2020 Closed Beta Access is Available Now. Info on Electus Discord. 29-12-2020 Download Links Every Sunday, 09-01-2021, 20:30 and the occupier guild members will receive FREE Rare Character Visual 1st Player to hit 90 Lv will receive following Rewards; FREE Rare fellow pet FREE Beginner Pack FREE Tryhard title (Colored) in real Oasis server FREE Tryhard Discord Role (Permanent) FREE Colored Title FREE Character Icon First 8 Players will receive Beginner Pack for free. First 8 Players to hit 90 Lv will receive following Reward; -Beginner Pack First 100 Players to hit Level 90 will be rewarded with Silk + Server Notification their charnames. Rewards: #1 FREE 1000 Silk, #2-10 FREE 500 Silk, #11-30 FREE 400 Silks, #31-50 FREE 300 Silks, #51-75 FREE 200 Silks, #76-100 FREE 100 Silks Participate Share Event - 1x 144 Hz MSI Gaming Monitor - 1x Razer Gaming Keyboard - 1x Razer Gaming Mouse - 10,000 Electus Cash (10 x 1000). - 10,000 Electus Cash (20 x 500). - 15 Beginner Pack. - 20 Legendary Avatar. - 20 Rare Char Visual. - 20 Rare Fellow Pet. - 2x Electus T-Shirt (Personal guild logo / charname on it). Download for iPhone Download for Android - 1 Razer Gaming Keyboard - 1 Razer Gaming Headphones - 1 Razer Gaming Mouse - 5 Exclusive Beginner Packs - 5 Character Name Color - 5 Legendary Avatar Set - 5 1000 Silk EPIN Participate Comment Event #1 - Razer Headphones. - 5x Beginner Packs. - 4x 1000 EPIN. - 10x 500 EPIN. Participate Instagram Giveaway - Razer Gaming Mouse Participate Discord Giveaway - MSI Gaming GeForce RTX 2060 Graphic Card] - Discord Nitro - Custom Title of Your Choice - 2000 Silk EPIN Youtube Event TBA. During the leveling journey in Oasis, you will be provided with enough equipment and materials. Low-tier 1 to 8 degree SOX will be obtainable for free. (Available as you lv up and teleport/Protector NPC's). You will have to work for the 9 degree equipment by yourself. There will be normal (npc) and SOS items available in the server in the first weeks. There will never be a SOA - SOE item in the server. They are removed entirely in Oasis Server. Doing nothing, getting free silk per hour is not fun. Let's make it fun to get free silk. Lots of free silk. 1. Join Automated Events. The winners get a fixed amount of silk. There are numerious auto-events in the game. Follow the notices, join and win. 2. Sell any in-game item for gold and buy silk with gold. You can also sell any item for silk, except for the best items in the game. Best items are not tradeable. 3. Join Facebook Events (Comment and Share events) we run multiple times after the release and obtain beginner packs, free silks and silk worth items. (+ Razer Gaming Equipments) 4. Join Daily Discord Events to win Silk or Silk worth items. (+ Razer Gaming Equipments) 5. Join Monthly Instagram Events to win Silk or Silk worth items. (+ Razer Gaming Equipments) 6. Kill uniques, obtain Silk Scroll. 7. Install Electus Online Mobile App, join weekly Silk Giveaway for free. Win Silk in a range of 10 and 10,000. The amount of total FREE SILKS given to players every month (in 1 server only) is more than $20.000 worth. You'll eventually get lots of free silks when you follow up with all events. English, Turkish, Spanish and German language options available. SOX VALUES SOS Items enter the server will be coming from Dungeons mostly (90%) and Monsters partially (10%). SOM Weapons are obtained from Forgotten World Quest. SOM Equipment & Accessory drops to be announced. SUN Items are obtained with Electus Points (Activities) and Coins (Dungeon/Unique Drops). All 9 and 8 degree shields are nerfed by 1 degree. SOX equipments come along with additional blue options. You can mix up different type of SoX items, that's OK. You will still receive the blue option reward. Example: SOS- Head SOS - Chest SOM - Legs SOS- Shoulder SOM- Hands SUN- Foot Oasis Server Cap will be increased from 90 to 100 after several months. (3 to 6). When the cap is raised, you can upgrade your end-game items to 10dg end-game items with EP and Coins. (NO SILK!) Your items will still be available with PLUS, BLUES, ADV. ELIXIR and ALL. The cap expansion will bring NEW AREAS, NEW QUESTS, NEW SKILLS AND MORE TBA. The best items in the game = Seal of Sun Requirements Electus Points + Coins HOW TO FARM ELECTUS POINTS There are several methods to farm 'EP'. You can choose any method you like. Activate Electus Menu by clicking the ''E'' icon underneath theminimap. Then select 'Electus Points' window. You will see your Electus Points status live. LIMITS. ARE. REMOVED. Chapter 2 Brings changes, one of them is limit removal. 1000 EP Cap Per Week. Seal of Sun Weapons to be enabled at 4500-6500 EP range. TBA. SOX Releases are slowed down as announced. FARM ANY TIME. FARM ANY WAY YOU LIKE. FARM WITHOUT LIMITS. Gold Rewards 5* Loot Price : ~20M Gold Limit There is a gold cap for jobbing activity. You can see your gold cap in EP window. Once you hit 100%, the gold profit will decrease. Once your gold cap is vanished the next day at 18:00 Electus time, it will go back to 0% and you can earn full gold profit from jobbing again. This is to avoid gold inflation in the server. ESSENTIAL INFORMATION! EP limit for the thieves is not static and will be determined depending on the number of active thieves in the server. *If the number of the active thieves in the server are average, EP reward for the thieves will be 2 for per 5* stolen loot. *If there are barely any active thief in the server, EP reward for the thieves will be 4 for per 5* stolen loot. *If there are way too many active thieves in the server, EP reward for the thieves will drop to 1 for per 5* stolen loot. *The EP reward change for the thieves will be on the go. There will not be any update or announcement in advance. *In case the number of the active thieves in the server are way too many and enough to ruin the economical (jobbing) activities in the server; upon admin's decision, joining thief union might be temporarily disabled with prior ingame notice. *There will not be any poll, public discussion regarding the thieving rewards. The reason for the above policy is to help the server economy run smoothly and provide a long term, healthy server. There is no doubt, thieving is way much more fun compared to trading which is why pretty much everyone would love to play a thief character. If we are to allow this, the server will not have a healthy economy and the achievements will become totally useless. It's the players responsibility to acknowledge above information and especially the fact that leaving the job union will result in loss of honor points earned. Unlock WANTED buffs by killing 10 or more enemies without dying at all. Enjoy them as much as you can because you only have 8 hours until the buff expires. As soon as you die in job mode (whilst you have a wanted buff), it will be vanished. 10 kills = Wanted Lv. 1 20 kills = Wanted Lv. 2 30 kills = Wanted Lv. 3 40 kills = Wanted Lv. 4 50 kills = Wanted Lv. 5 Each job union has it's Top 75 rank. Ranks are updated every 15 minutes. Honor Ranks and buffs are reset on weekly basis on Thursday update time. HOW TO FARM HONOR POINTS - You will obtain same amount of honor point for every electus point obtained from jobbing - There is no honor point limit from jobbing. - You will obtain 5 Honor Points if you get 10 kills. - You will obtain 10 Honor Points if you get 25 kills. Survival Winner: #1 Place: 40 HP (Extra) #2 Place: 30 HP (Extra) #3 Place: 20 HP (Extra) #4 Place: 15 HP (Extra) #5 Place: 10 HP You will obtain Copper Coin, Arena Coin and EP from Survival, too. For the details, you need to visit Survival Arena section. - Each job kill grants you honor point depending on your job type. - Trader and Hunter gets 5 HP per kill. Thieves earn 1 HP. (Each job union compete in their own job type rank) - Death in job mode cost thieves HP loss, does not cost Trader and Hunter HP loss. - Killing the same opponent in job mode will not grant another honor point in the next 8 hours. - Each unique kill will grant honor point as it's given below. - Each BA winning will grant 20 to 25 honor points Battle Arena (Random): 20 Honor Points Battle Arena (Party): 20 Honor Points Battle Arena (Guild): 20 Honor Points Battle Arena (Job): 25 Honor Points - Each CTF winning will grant 20 honor points. - Each kill in fortress war grants 1 honor point. - 1 honor point can be obtained from a certain enemy at a fortress war. - There is no overall honor point limit in fortress war(s). Electus Battle Royale Event takes place twice a day a the winner gets 500 Silk reward. Event concept and details are explained here: Event Basics Electus Battle Royale Event is held in one of the most iconic regions in Silkroad map, Taklamakan. For every Battle Royale Event, players have to create a new character in the same account. The characters will have exact same items, level, sp and everything. Literally everything the same. The map is full of monsters and they will drop potions, elixirs and more. You have limited time to make it to the next circle. The faster you farm, the more skills you learn, the more items you farm. So be quick. If you fail to rotate into the next circle, you will lose ~10% HP every second and will eventually die. So you better be quick. Event Time & Reward The event will take place twice every day. 17:00 and 23:30 Login Period 17:00 - 17:05 and 23:30-23:35 Reward The winner of the Battle Royale event will automatically receive Special Items (SOS & Rare Items) in Oasis server. (On the account he used to login Battle Royale Server) How to Participate There will be several in-game notices before the Battle Royale Event starts. Once the event starts login server will be open only for 5 minutes. You will have to LOG OFF from your account in Oasis server and LOGIN Battle Royale Server. Login server will be closed after 5 minutes and you will not be able to login anymore! During this 5 minute period, you will not get kicked out of the event even if your enemies kills you. You will get disconnected (kicked from the server/event) upon death AFTER the 5 minutes / login server is closed. You will see Battle Royale server under check status then. After you login Battle Royale server, create a new character (every time), start the game and choose your build & stats. You will have enough SP to learn all the masteries. Learning masteries and adding start is automated. Simply click on the stat / mastery you like to add and you'll automatically get it. In order to activate this menu, click on Battle Royale under Electus menu icon. The time is gold. Kill as many monsters as you can and collect items, potions, elixirs and of course, vigor grains. EU/CH item drop ratio is default. So you might just be unlucky and get CH items when you create an EU character. This is all about luck. Yes, you also need luck. Random Boxes will spawn in circle number 2, 3 and 4. If you are lucky, you'll find some of them. Kill them and collect the SOX items. There are also uniques in circle number 3 and 4. They drop high tier SOX items and Skill Points. Many of them. We have a customized honor ranking system in Battle Royale Event. Once the event starts, we will track your activities and grant honor buffs on the top 10 players once the last circle shrinks. In order to farm more Honor Points, you need to farm as many player, chest, unique kills as you can. Once the event is over, characters in every account and honor ranking will be removed. Criterias: Claim one of the exclusive rewards by unlocking them. Character visuals obtained through achievements are exclusive. SOLO Rewards: Survival TOP 5 (Extra Rewards) #1 Place: 40 HP + 10 Arena Coin #2 Place: 30 HP + 5 Arena Coin #3 Place: 20 HP + 5 Arena Coin #4 Place: 15 HP + 5 Arena Coin #5 Place: 10 HP + 5 Arena Coin This event takes place once every day and the winner of the event gets 500 silks and 45 Honor Points. - Event duration has been lowered to 15 minutes. - Event participants are 12 (6v6) instead of 16 (8v8). - Each member of the winner team will receive 14 Arena Coins - Each member of the loser team will receive 4 Arena Coins - You will get disconnected if you stand still in CTF. (AFK Kicker) Capture the Flag takes place 6 times a day, every 4 hours starting from 00:00. Capture the Flag Event Duration : 12 minutes - Winning CTF grants 20 Electus Points on your account - Winning CTF grants 20 Honor Points on your account. - Event participants are 12 (6v6) instead of 16 (8v8). - You will get disconnected if you stand still in CTF. (AFK Kicker) - You can not use res skills in that event. (Anti-Cheat) Press F6 to activate Electus Menu and then open Event Timers. EQUIPMENT SKINS DUNGEONS Godsend Dungeon is the main Dungeon in Electus Online. As the server is Dungeon based, main source of the SoX items will be this dungeon. You will have multiple purposes to complete the dungeon. 1. Complete Godsend Dungeon Quests By completing the dungeon quests, you will receive 20 Electus Points and 5M Skill Points per run. 2. Collecting Coins a The uniques will drop coins. Check the unique drop list to find out what drops you will get in Godsend Dungeon. -The dungeon consists of a garden where you'll find tens of monsters in and 3 rooms connected to it. -In order to remove the seals of the rooms, you have to kill all the monsters in the garden. -It's recommended to enter the dungeon with at least 6 party members. -Dungeon Time Limit: 60 Minutes - Once you enter the dungeon, you will have 22 hours cooldown. Make sure take and complete the quests before the time runs out. - Once you enter the area, party banish feature will be disabled temporarily in order to avoid people stealing the drops. The dungeon can be entered only once a day and the quests/drops are quite valuable so we don't want anyone's day to be ruined by an ice-cream sucker. Godsend Dungeon Teleporter The dimensions are sold in Donwhang, @ electus NPC near the guild manager. The dimension is costy so it makes sense to share the cost with your team mates. Watch out though, not everyone is trustable. Make sure to collabrate with your guild mates or with people you know of in order to avoid scam. Team up, hunt monsters and collect SOS items + talismans. Talisman collection will reward you with Seal of Moon weapon that is one of the best SOX in the game. Banned in the first 3 weeks. (Can't redeem) Limitations 1. Cooldown: Once you enter the dungeon, you will have 8 hours cooldown. 2. Party-Banish Once you enter the area, party banish feature will be disabled temporarily in order to avoid people stealing the drops. Hall of Worship (FGW) Teleporter The dimensions are located in Donwhang Electus NPC near the guild manager. The dimension is costy so it makes sense to share the cost with your team mates. The quest can be taken from the Quest Manager NPC in Donwhang, next to the hunter shop. The reward for completing Hall of Warship collection is a choice of Seal of Moon Weapon. Moon Equipments and accessories will be dropping from dungeons. The purpose of completing the quest is to obtain ''Godsend SP Scroll'' that grants 2.500.000 skill points on your character. You will be asked to hunt 100 Soldier of God and Light Spirit in Godsend Dungeon and you'll be rewarded with 2x scrolls when you deliver the quest. As it is already mentioned previously, you can complete quests to earn Electus Points on daily basis. You will be asked to hunt Shadow Spirit and Zielkiaxe in order to obtain 2x Godsend EP scrolls. Each scroll will grant 10 Electus Points on your character. It's important to know that in order to have the unique kills counted, you must have a EXP-SHARED party. These are the daily quests you can complete once per day. You can complete all quests and earn 7m on daily basis. We re-worked job cave sp quests. There are only quests instead of 5. Each quest grants you 1M sp, 2M in total - instead of 400k x 5. You have to visit both trader's & thieves' first room to hunt monsters every day. It goes fast, gonna be fun hunting mobs while trying to tank your enemies. Room: Sanctum of Blue Eye Kill 100 Keisas Berserker Reward; SP Scroll (1M) Room: Sanctum of Red Eye (Neith Room) Kill 100 Priest of Terror Reward: SP Scroll (1M) There are 5 types of coins. To buy a Seal of Sun item, you need these coins and Electus Points. Arena Coin = Events Silver/Iron/Copper Coin = Dungeons/Job Cave Gold Coin = Buy with gold @ Electus Shop/Simulation/Medusa Uniques BELOW DROP LIST IS JUST A SAMPLE. MOST UP TO DATE DROP LIST WILL BE POSTED ON ELECTUS DISCORD CHANNEL BEFORE THE GRAND OPENING. SKILL EDITS/BALANCE COLD - Cold imbue cooldown: 16 seconds - Cold imbue damage has been increased to be equal with light imbue. - Firewalls/Icewalls are sharing the same cooldown of 10 seconds. - Last tier cold meteor/nuke atk. pwr. is equal to last tier light nuke LIGHT - Light imbue cooldown: 16 seconds - Force Piercing Force last tier 17% - Last tier walk speed is 105%. FIRE - Fire imbue cooldown: 16 seconds - Firewalls/Icewalls are sharing the same cooldown of 10 seconds. FORCE - Force cure series skill tree: Shared cooldown, 10 seconds cooldown - Impotent:80% to 35 - Weaken: 80% to 45 - Decay: 80% to 45 - Division 80% to 40 BICHEON - Summit & Depth Bicheon Force: Bonus 4% magical damage increase. - Demon Blade Force: Knock Down Probability 50% to 45% - Ocean Blade Force: Knock Down Probability 50% to 45% PACHEON - Anti Devil Bow Strike: Extra Critical +10 (45) - Anti Devil Bow Annihilate: Extra Critical +10 (50) - Increased Ice Hawk Attack rate 37>73 GODSEND (SPECIAL) SKILLS Cold 3x Active Skill 1x Passive Buff Snow Storm - Godsend: Magical attack power > 1689 - 1837 (305%) Slayer - Godsend : Critical Increase 7 (STR Requirement 380) Cold Shot - Godsend : Magical attack power > 1689 - 1837 (255%) Ice Force - Godsend : Magical attack power > 642-1000 LIGHTNING 3x Active Skill 2x Active Buff 1x Passive Buff Ghost Walk - Godsend: Moving Speed 120% Increase Holy Spell - Godsend: Weakening, Restriction, Curse Series Probability Reduce 30%, Cooldown 180 seconds. Lightning Storm - Godsend: Magical attack power > 1689 - 1837 (305%) Lion Shout - Godsend : Magical attack power 968 - 1626 (100%) Lightning Strength - Godsend : Critical Increase 3 Thunder Force - Godsend : Magical attack power > 642-1000 FIRE 3x Active Skill 3x Active Buff Flame Wave - Godsend: Magical attack power 1210-2016 (265%) Fire Wave - Godsend: Magical attack power 1278-1964 (315%) Fire Wall - Godsend: HP 16710, Mag. Absorption 90 Fire Protection - Godsend: Magical defense power 282 Increase Flame Body - Godsend : Physical damage 16% Increase Fire Force - Godsend : Magical attack power > 708 - 1097 FORCE 6x Active Skill Fear Spot - Godsend: Fear Probability 40%, 8 Seconds Force Nuke - Godsend: Magical attack power 1889-1937 (315%)(380 INT Required) Dark Force - Godsend(Imbue) : Mag attack power 708-1147 (100%) - Better than Fire imbue. Magical Ravage - Godsend : Weaken Probability 60% - Simultaneous attack 4 Force Ravage - Godsend : Decay Probability 60% - Simultaneous attack 4 Vital Spot - Muscle : Attack Rate 117, Parry Rate 117 Reduce BICHEON 3x Active Buff 4x Active Skill 2x Passive Buff Bicheon Scud - Godsend: Moving Speed 300% Increase, Continuous hours 15 Second. Bicheon Force - Godsend: Physical damage 12% Increase, Magical damage 8% Increase, Phy def power of shield 105% Reduce, Phy attack power 235 Increase Bicheon Active - Godsend: Chance of Obtaining Berserk Gage 45% Increase, Continuous hours 120 Second. Cut Blade - Godsend: Phy attack Power 836-988 Sword Dance - Godsend: Phy attack power 796-891 Blade Force - Godsend: Phy attack power 927-1054, Knock-down 50% Bicheon Spirit - Godsend: MaximumHP 920 Increase - Int requirement : 400 Destruction Smash - Godsend Lv 3: 667-804 (74%), Bleed 9Level (Probability 16%) Hybrid Bicheon - Godsend : (STR-INT 270 Required) Physical Damage 7%, Magical Damage 4% Increase, BR 4%, attack rate 88, Parry Rate 72 Increase HEUKSAL 5x Active Skill 1x Passive Buff Ghost Spear - Godsend: Phy attack power 950-1164(285%) Flying Dragon - Godsend: Phy attack power 873-1093, Soul Spear - Godsend: Phy attack power 930-1223 (Stun 9Level Probability 8% 3Time/times) Black Spear - Godsend : Phy attack power 967-1267 Chain Spear - Godsend : 1907-2452 Hybrid Heuksal - Godsend : (STR-INT 260 Required) - Magical damage 7%, Physical Damage 7% Increase PACHEON 3x Active Skill 1x Passive Buff 2x Active Buff Black Arrow - Godsend: Phy attack power 893-1067 (370%), Attack rate 40 Increase, Critical Increase 5, Bleed 9Level (Probability 40%), Darkness 10Level (Probability 20%) Resistance - Godsend: Phy def power 180 Increase (300 INT REQUIRED) Anti Devil Bow - Godsend: Phy attack power 893-1067(350%) Fire Hawk - Godsend : Attack Rate 124 Increase Strong Bow Godsend Lv 3: 664-867 (355%), Critical 12 Increase, Shot Range 5m increase, Stun 9Level(Probability 25%) Pacheon Boost - Godsend : Physical damage 10%, Magical Damage 10% Increase Save time and money. Choose your style and buy one of the beginner packs to save silks. Maximum plus 5. Ideal to keep it plus 3. Using 1 degree magic powder doubles the success rate. New Devil & Angel Spirits are available. They are same as original devil/angel except they have visual difference. Check them out: +0 = 13% HP - MP increase passive [20% phy/mag dmg increase active] +1 = 14% HP - MP increase passive [20% phy/mag dmg increase active] +2 = 15% HP - MP increase passive [20% phy/mag dmg increase active] +3 = 18% HP - MP increase passive [25% phy/mag dmg increase active , blocking rate 1 passive] +4 = 19% HP - MP increase passive [25% phy/mag dmg increase active , blocking rate 1 passive] +5 = 21% HP - MP increase passive [30% phy/mag dmg increase active , blocking rate 2 passive, ignore monsters defence lv1] +0 = 10% HP - MP increase passive [25% phy/mag dmg increase active] +1 = 11% HP - MP increase passive [25% phy/mag dmg increase active , ignore monsters defence lv 1] +2 = 12% HP - MP increase passive [25% phy/mag dmg increase active , ignore monsters defence lv 1] +3 = 15% HP - MP increase passive [30% phy/mag dmg increase active , ignore monsters defence lv 1] +4 = 16% HP - MP increase passive [30% phy/mag dmg increase active , ignore monsters defence lv 1]] +5 = 18% HP - MP increase passive [35% phy/mag dmg increase active , blocking rate 1 passive, ignore monsters defence lv 2] By starting to play in Electus server, you accept the Alchemy Challenge in advance. +1/5 = Do-able +6/7 = Challenging +8 = Hard +8/9 = Very hard Better lower your expectations to have above +9 already because +10 and +11 success rates are 1% (Excluding premium, avatar, alchemy scroll). Using 1dg magic powder increases the success rate by 100% (Obtainable from Electus NPC for gold). Maximum limit is +5 +1/3 = Do-able +4/5 = Very hard Are you an oldschool one? Then stick to default SOX glow. You like your weapon fancy? Upgrade your weapon's SOX glow using a SOX Glow Changer Scroll, available in Item Mall. Each SOX has 1 default and 2 alternative SOX glow available. To find out more, visit Electus Showroom (Teleport from Donwhang Teleporter). Note: Seal of Sun is UNTRADEABLE - ENDGAME CONTENT There is additional gold reward for the ''GUILD'' that occupies the fortresses. The gold reward will be granted in Guild Master's inventory after the fortress war. The gold reward mentioned above is approximate. Exact gold reward will be announced on 27th of August (Weekly Update - Changelog) as we will have more reliable information regarding silk price in the server market then. Fortress owners are able to produce Behemoth (+25% Loot, 40% Higher HP compared to normal trans pets) and high tier attack and defence flags. Boosted Attack Pet's Attack Power by 2x. Boosted Fellow Pet's Attack Power by 3x. Thanks to [GM]Simulation, the players can see BEST IN SLOT item in their inventory now, means if you have an item in your inventory that is better than the one you have equipped, it will have BEST ON SLOT on it Comes next item levels which will be shown on every item and the sum of all the items you have equipped will be shown under your characer in inventory Jackpot event is a simple and fun event that consist of a silk prize pool that is filled by players and 5 lucky winners. Once the event start, players will have ability to add silks to the jackpot for some time. (You can add any amount and as many times as you want). Every silk will be marked as 1 line in our database. So the more silks you add to the pool, you have higher chance to be one of the winners of the event. Let's make a quick calculation. If 5000 players to add 20 silks to the jackpot at an event, the silk prize pool will have 100,000 silks in it. The system will randomly select 60% to 100% ratio and 5 numbers in the prize pool. Ratio: 80% (Example) Lucky Numbers: 1, 5000, 15000, 50000, 95000. Players who matches with these lines will share total of 80,000 silks equally which means, by adding 20 silks to the jackpot, the player will receive 16000 silks. That's about $150 worthy silks. Well, maybe less or more people will participate or maybe average silks added to the pool by the players will be lower or higher than 20 silks but in general that's how the system works. Once again, the more silks you add to the pool, the more lines you will have in the database which will automatically higher your chance to win. So, let's say if you are there are 6 participants, first 5 with 1 silk entry and the 10th guy with 10 silks. There is a chance for this guy to not win (which is low chance but mathematically possible but also he will have 10 times more winning chance compared to the other players). Long story short, add as much silks as you can and you'll have a high chance to win this event. Too bad if you don't, someone else will walk away with all that free silk Like the visuals? then you will like what you are about to see, Choose your favorite icon out of 50 icons available @ Electus Stylish Shop. You can also change your Character Name color, 8 colors are available @ Electus Stylish Shop. PS: icons / Charname colors doesn't affect game play but are only COSMETICS. You can challenge other players for silk by opening Electus Menu then click on PVP Challenge By clicking on PVP Challenge it will open another window You will need to write the Character Name of the player you want to challenge and the silk amount you wanna bet you can bet from 100 Silk to 10000 Silk, you must have the silk in your item mall not in your inventory once you click on PVP Challenge the other player will receive a window with the character name of the player he wants to challenge and the bet he added for the other player to accept he must have the silk in his item mall and not in his inventory otherwise it will not work once he accept, the silk will be removed from both players and they will get recalled to PVP Challenge arena, people can watch the pvp by porting to PVP Challenge area from donwhang portal Note; - The winner will get all the silk from the bet - You may not start more than 2 matches per day - Zerk, Scrolls and Devil Spirit may not be used in PvP Area - The match has to end in 4 minutes latest, else, players will be refunded and teleported back to town - If a player gets disconnected, he will lose the match Rich Presence is here! when you launch Electus Online Discord will detect it and will show up in your status, it includes Character name, Level, Location, Race and either if you are in job mode or not. Electus Filter features, limitations, restrictions, bug-fixes and server protection. Personalize your character. Make sure to check out all the visual items (testers for 5 second) that are obtainable from Character Visuals NPC (located behind Donwhang Storage NPC). These visuals do not provide with any kind of blue option / technical advantage versus other players. Access to room using Donwhang Teleport, where you can find all kind of SOX glows, Weapon and Equipment Skins. Ever thought about having emojis in sro? now its here, for limited use tho to avoid mess. Every Week, Thursday, 18:00 CET+1 The updates include weekly Electus Point limit increase and honor buff and ranking reset. Patchnotes are posted on Discord, Facebook, Elitepvpers and on our Forum during the maintenance. Changelogs are available in English, Turkish, Arabic, Spanish, Hebrew, Vietnamese, Chinese and more. https://i.epvpimg.com/pe7feab.png We appreciate for the donations and they help us to provide and improve Electus Online. Donation period will start on 12-01-2021 at 2 PM (CET+1) Refund Policy Eligibility for Refund You may be eligible for refund if you purchased 'Electus Cash' and haven't played the game for more than 2 hours within 14 days of purchase and haven't purchased any items in ingame store. You will not be eligible for refunds if have been banned or violated the terms of service / server rules. In addition, you may not be eligible for refunds if Electus determines that you are abusing the refund policy. How can I request a refund? You can request a refund by opening a support ticket after you login to your account. How will I get my refund? By default, purchases will be refunded to the payment method used to make the purchase, but this may not always be possible depending on the payment method. You and Electus may also agree that the refund be issued by alternative method. Please note the amount of time for the refund to process is dependent on your payment method. Chargebackers To be able to play on the newer servers as an old chargebacker, you will have to communicate with server admin and accept the terms and conditions given. (This policy apply to all the running Electus servers.) https://i.epvpimg.com/IuoOfab.png - Facebook Share Event : https://bit.ly/OasisShareEvent - Facebook Comment Event #1: TBA - Facebook Comment Event #2: TBA - Discord Event #1: https://discord.gg/electusonline - Electus App Event: ACTIVE, Download Electus APP to join - Electus Instagram Event: TBA Follow us on Discord to receive the most recent updates regarding the server+events. https://i.epvpimg.com/o9Gjcab.png WHY YOU SHOULD INSTALL ELECTUS APP ON YOUR PHONE. 1. Free Silk. There will be an EPIN Generator that you can use 1 time every 4 days (or so). You will earn approximately 10 to 10.000 Silk every time you generate an epin. (EPIN Game) 2. Giveaways. There will be a giveaway with multiple rewards going on all the time. 3. Set Alerts. Hate yourself when you miss Survival or CTF? No worries, turn on alerts for any event you want and you will receive a reminder notifications 10 minutes in advance. 4. Make alchemy for fun. 50% chance, you can play once every 12 hours. Success = 1 in-app EP, use 5 EP to join the giveaways. 5. Stay up to date. We will send you notifications when there is something you must know. Only when there is something you really need to know. Thank you very much for reading this and we hope to see you in Oasis server along with your friends. Remember, 1+ year up time guarantee or full money refund. Hit us up on Discord any time of the day. ~Electus Team, -Pr0x! -LENOX -Bestia -Simulation - Efora Electus Support Team, -Yukie -Frus -Cocaine -Truc
 17. Chào mừng đến với ELECTUS !!! Tải App Electus để nhận miễn phí Silk và thật nhiều quà. [video]https://www.youtube.com/watch?v=bzNwYJkpWRM[/video] Hãy vào trang chủ electus.com và tải về ở đó. hoặc tải ngay tại: https://electus.online/en/downloads Sever mới OASIC sẽ mở vào 15/1/2021 Ai đã từng chơi GAIA thì sẽ thấy OASIC thay đổi lớn, còn ai chưa chơi thì cũng không sao vì mọi người sẽ bắt đầu như nhau thôi ( :cười lớn:) Đã có bản BETA cho mọi người, tải xuống và chơi thử, mix đồ, test skill các kiểu con đà điểu đi… sẵn sàng mọi thứ cho ngày 15 nào. Tạo nhân vật xong và vào game, bạn sẽ được cho sẵn mana và máu (mỗi loại 5000 lọ), 1 pet heo hồng, 5 DCN, 50 bùa dịch chuyển. Ngoài ra, bạn sẽ được mặc định set giáp và trang sức SOS từ cấp lv 1 đến 64 (tức là mỗi lần đủ cấp độ món gì là các bạn chỉ cần dịch chuyển về thành là nó sẽ tự nâng cấp lên. Ví dụ: các bạn lv 16, đang cầm vũ khí cấp 8 khuê ấn, chỉ cần dịch chuyển về thành, bấm I, sẽ thấy đang cầm vũ khí cấp 16 khuê ấn. Áp dụng tương tự cho giáp và trang sức. CHỈ ĐẾN CẤP 8 (lv 69 đổ lại thôi nhé). Từ 70 trở lên là phải tự kiếm đồ mặc. Có nhiều cách nhận Silk mỗi giờ: 1, tham gia các sự kiện hàng giờ để nhận Silk mà không cần nạp. 2, fam kiếm đồ, bán lấy vàng, dùng vàng mua Silk 3, tham gia các hoạt động ở FB, instagram, discord, Electus App… 4, săn boss cũng rơi Silk nhé, nhiều phết đấy. Có nhiều ngôn ngữ trong Electus cho các bạn chọn: Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức. Phần lớn SOS rơi từ Dungeon (90%). Còn lại 10% từ quái khi train (được phép trao đổi, mua bán) SOM nhận được từ thế giới lãng quên. (được phép trao đổi, mua bán) SUN được mua bằng điểm EP và Coin. (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRAO ĐỔI – MUA BÁN) Khi mặc full set SOX sẽ được thêm các chỉ số hỗ trợ. Tham khảo ảnh phía dưới để biết thêm: Bắt đầu từ giới hạn lv90 (ONLY CHINA), tăng lên lv100 sau từ 3-6 tháng. Việc nâng giới hạn cấp không ảnh hưởng gì đến đồ đạc cả, mọi thứ được giữ nguyên. Ngoài ra, cho phép nâng cấp đồ lên đồ cuối game, sẽ tốn EP và xu ( không cần Silk ) Tất nhiên, đồ tốt nhất là SUN rồi. (SUN>SOM>SOS) (xếp theo độ mạnh giảm dần) ELECTUS POINT (trong game gọi là EP) là hệ thống điểm cho nhân vật, sử dụng điểm này để có thể mua những item tốt nhất trong trò chơi. có nhiều cách để kiếm được điểm EP Để tránh lạm phát, sẽ giới hạn vàng các bạn có thể kiếm được trong ngày. Cụ thể, xem ảnh dưới. Vàng nhận được sẽ giảm dần sau mỗi chuyến đi buôn, vàng sẽ ở trong kho của bạn chứ không phải ở thùng đồ đâu, vì vậy, sau vài chuyến đi buôn hãy out ra vào lại và kiểm tra kho, chỉ 1 ít vàng (khoảng 20m được chuyển vào thùng đồ sau mỗi chuyến đi buôn thôi) Ngoài ra, nếu các bạn đi buôn quá nhiều, sẽ lỗ, tiền bán hàng được ít hơn tiền mua hàng (tránh lạm phát hoặc mấy người đi buôn 24/24) đó mà. Thứ hạng nghề: Nếu hành nghề đủ lâu, bạn sẽ tăng cấp cho nghề của mình, ở mức nào thì sẽ được hưởng quyền lợi ở mức đó. Ngoài ra, game có giới hạn cho JOB thief, vì “Thiêf vui hơn buôn” mà. Vì vậy, đừng quá ngạc nhiên khi bạn không thể đăng ký thiêf. Nếu bị như vậy, hãy chờ đợi đến thời gian có slot trống, còn không thì làm hunter hay buôn cũng được, vui phết đấy (:cười to:) LỆNH TRUY NÃ: Mở khóa các BUFF đặc biêt của truy nã bằng cách giết 10 kẻ thù trở lên mà không chết. Buff tồn tại tối đa 8 tiếng.. Ngay sau khi bạn chết trong chế độ công việc (trong khi bạn có một lệnh truy nã), nó sẽ biến mất. 10 mạng = truy nã lv1 20 mạng = truy nã lv2 30 tiêu diệt = truy nã lv3 40 mạng = truy nã lv4 50 mạng = truy nã lv5 Buff Học Viện: cập nhật 15phút 1 lần. Từ top 1 đến top 75 đều có buff, tuy nhiên thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng khác nhau. Tất cả được đặt lại vào cập nhật ngày thứ 5 hàng tuần. Các nhận được điểm để có buff: - Hành nghề ( buôn, hunter, thiêf) đều có điểm sau mỗi chuyến hàng thành công. - Survival Arena ( hiểu đơn giản là đánh nhau lẫn lộn) (:cười Lớn:) - Bạn sẽ nhận được 5 Điểm danh dự nếu giết được 10 người - Bạn sẽ nhận được 10 Điểm danh dự nếu giết được 25 người. - Người chiến thắng sinh tồn: - # 1 Vị trí: 40 HP (Thêm) - # 2 Vị trí: 30 HP (Thêm) - # 3 Vị trí: 20 HP (Thêm) - # 4 Vị trí: 15 HP (Thêm) - # 5 Vị trí: 10 HP - Giết người trái nghề cũng nhận được điểm danh dự. - Tùy theo nghề mà nhận được khác nhau. Ngoài ra, giết 1 người 2 lần trong vòng 8 tiếng cũng không nhận được điểm đâu (:Cười to:) - Kill boss: giết boss cũng được điểm. tham khảo ảnh để rõ hơn. - Tham gia đấu trường cũng nhận được điểm. Cụ thể: - Đấu trường chiến đấu (Ngẫu nhiên): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (nhóm): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (Guil): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (Job): 25 Điểm danh dự - Cướp cờ: mỗi trận thắng được 20 điểm. Công thành chiến: - Mỗi lần tiêu diệt trong chiến tranh pháo đài nhận được 1 điểm danh dự. - 1 điểm danh dự có thể nhận được từ một kẻ thù nhất định trong cuộc chiến pháo đài. - Không có giới hạn tổng điểm danh dự trong (các) cuộc chiến pháo đài. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2wAZgsy1UMk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Sự kiện Electus Battle Royale diễn ra hai lần một ngày, người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng. Khái niệm cơ bản về sự kiện Sự kiện Electus Battle Royale được tổ chức tại một trong những khu vực mang tính biểu tượng nhất trong bản đồ SilkRoad, Taklamakan. Đối với mỗi Sự kiện Battle Royale, người chơi phải tạo một nhân vật mới trong cùng một tài khoản. Các nhân vật sẽ có các vật phẩm, cấp độ, sp và mọi thứ giống hệt nhau. Theo nghĩa đen, mọi thứ đều giống nhau. Bản đồ đầy quái vật và chúng sẽ rơi ra bình thuốc, vũ khí, trang bị và nhiều thứ khác. Bạn có giới hạn thời gian để lọt vào vòng tiếp theo. Bạn fam càng nhanh, bạn học được nhiều kỹ năng, trang trại càng nhiều vật phẩm. Vì vậy, hãy nhanh lên. Ngoài Bo sẽ mất 10% máu mỗi giây. Sự kiện Sự kiện sẽ diễn ra hai lần mỗi ngày. 17:00 và 23:30 Thời gian đăng nhập 17:00 - 17:05 và 23: 30-23: 35 Phần thưởng Người chiến thắng sự kiện Battle Royale sẽ tự động nhận được Vật phẩm Đặc biệt (SOS & Vật phẩm hiếm) trong máy chủ Oasis. (Trên tài khoản dùng để đăng nhập Battle Royale Server) Bạn dùng tài khoản trên sever OASIC để đăng nhập vào máy chủ Royal để nếu có thắng thì phần thưởng sẽ về tài khoản đó luôn, không cần tạo tài khoản mới đâu nhé. Đây là 2 máy chủ khác nhau nhưng có liên kết với nhau. Sẽ có một số thông báo trong trò chơi trước khi Sự kiện Battle Royale bắt đầu. Sau khi sự kiện bắt đầu, máy chủ đăng nhập sẽ chỉ mở trong 5 phút. Bạn sẽ phải ĐĂNG NHẬP khỏi tài khoản của mình trong máy chủ Oasis và ĐĂNG NHẬP Máy chủ Battle Royale. Máy chủ đăng nhập sẽ đóng sau 5 phút và bạn sẽ không thể đăng nhập được nữa! Trong khoảng thời gian 5 phút này, bạn sẽ không bị đuổi khỏi sự kiện ngay cả khi kẻ thù của bạn giết bạn. Bạn sẽ bị ngắt kết nối (đá khỏi máy chủ / sự kiện) khi chết SAU KHI máy chủ đăng nhập / 5 phút bị đóng. Sau đó, bạn sẽ thấy máy chủ Battle Royale ở trạng thái kiểm tra. Sau khi bạn đăng nhập máy chủ Battle Royale, hãy tạo một nhân vật mới (mọi lúc), bắt đầu trò chơi và chọn cách xây dựng & chỉ số của bạn. Bạn sẽ có đủ SP để học tất cả các skill. Việc học và thêm bắt đầu được tự động hóa. Chỉ cần nhấp vào stat / mastery bạn muốn thêm và bạn sẽ tự động nhận được nó. Thời gian là vàng. Giết càng nhiều quái vật càng tốt và thu thập các vật phẩm, bình thuốc, lkd và tất nhiên, máu, mana. Tỷ lệ rơi hàng EU / CH là mặc định. Vì vậy, bạn có thể chỉ không may mắn và nhận được vật phẩm CH khi bạn tạo một nhân vật EU. Đây là tất cả về may mắn. Vâng, bạn cũng cần may mắn. Hộp Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong vòng tròn số 2, 3 và 4. Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy một số trong số chúng. Giết chúng và thu thập các vật phẩm SOX. Ngoài ra còn có các đơn vị trong vòng tròn số 3 và 4. Chúng rơi ra các vật phẩm SOX cấp cao và Điểm kỹ năng. “Chúng tôi có một hệ thống xếp hạng danh dự tùy chỉnh trong Sự kiện Battle Royale. Khi sự kiện bắt đầu, chúng tôi sẽ theo dõi các hoạt động của bạn và cấp phép danh dự cho 10 người chơi hàng đầu sau khi vòng tròn cuối cùng thu hẹp. Để kiếm được nhiều Điểm danh dự hơn, bạn cần trang bị càng nhiều người chơi, rương, số mạng duy nhất càng tốt” Sau khi sự kiện kết thúc, mọi thứ sẽ bị xóa và lần sau bạn muốn chơi, sẽ cần tạo mới nhân vật. up lại skill và vân vân… mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có những phần thưởng cho mỗi hoạt động khi bạn đạt đến mốc yêu cầu. Phần thưởng: - #1: 40 HP + 10 huy chương - #2: 30 HP + 5 huy chương - #3: 20 HP + 5 huy chương - #4: 15 HP + 5 huy chương - #5: 10 HP + 5 huy chương Sự kiện này diễn ra mỗi ngày một lần và người chiến thắng trong sự kiện sẽ nhận được 500 Silk và 45 Điểm danh dự. BATTLE ARENA (trong game hay gọi tắt là BA) - Thời gian của sự kiện là 15phút - Người tham gia sự kiện là 12 (6v6) - Mỗi thành viên của đội chiến thắng sẽ nhận được 14 Arena Coins - Mỗi thành viên của đội thua sẽ nhận được 4 Arena Coins - Bạn sẽ bị ngắt kết nối nếu đứng yên trong thời gian dài. Mỗi ngày diễn ra 5 lần, có khung giờ. - Thời gian: 12 phút - Chiến thắng sẽ nhận được 20 điểm EP vào tài khoản của bạn - CTF chiến thắng sẽ cấp 20 điểm danh dự cho tài khoản của bạn. - Người tham gia sự kiện là 12 (6v6) - Bạn sẽ bị ngắt kết nối nếu bạn đứng yên trong CTF. (AFK sẽ bị kích) - Không thể dùng các kỹ năng hồi sinh trong cướp cờ. CÁC SỰ KIỆN KHÁC: tham khảo ảnh bên dưới: Bộ đếm thời gian của các sự kiện và sự xuất hiện gần nhất của các boss: DƯỚI DÂY LÀ HÌNH ẢNH NHỮNG BỘ GIÁP TRONG GAME: [FLASH]https://www.youtube.com/embed/IPf9pwUA1pA[/FLASH] GODSEND DUNGEON (trong game hay gọi tắt là GS) 1 trong những cái hay của game này chính là GS. Phần lớn những trang bị SOX sẽ nhận được từ GS, ngoài ra, mỗi lần hoàn thành, các bạn sẽ nhận được 5m SP. Ngoài ra, xu cũng sẽ rơi ra từ các boss trong này. Mỗi ngày có 60phút vào được GS(đếm ngược sau 22 tiếng), đánh hết số quái ở ngoài để vào được 3 căn phòng, vào theo thứ tự, đánh hết boss phòng 1 sẽ mở cổng vào phòng 2, cứ thế đến phòng 3. Nên vào GS với ít nhất 6 người vì quái trong này khá mạnh và trâu. Để tránh bị chơi xấu nên chức năng kích khỏi nhóm sẽ không hoạt động khi vào GS, tránh trường hợp có đồ ngon thì bị kích :cười to: Vé vào GS được bán ở NPC electus Shop gần kho Đôn Hoàng, giá là 400m. khi đi GS thì số tiền này sẽ chiaa đều cho thành viên nhóm. (ví dụ nhóm 8 người thì góp mỗi người 50m, đưa cho chủ pt). Dùng vé GS sẽ mở ra 1 cổng dịch chuyển, chủ pt sẽ dịch chuyển đầu tiên và triệu hồi các thành viên vào trong đó. Giống như đi thế giới lãng quên. [FLASH]https://www.youtube.com/embed/OqoBeiIPf_0[/FLASH] Giống như GS, bạn sẽ cần 8 giờ để được vào sau lần vào Hall of worship trước. Trong này sẽ rơi ra SOS + bùa, thu thập bùa để đổi SOM. Vé vào HALL OF WORSHIP sẽ bán ở Electus Shop gần kho Đôn Hoàng (cùng NPC với vé đi GS). Giá là 490m nên nếu đi cùng người khác thì nên chia đầu người cho rẻ. Phần thưởng khi đủ 8 là bùa là vũ khí SOM (giáp và trang sức SOM sẽ rơi từ GS. Đổi bùa lấy vũ khí ở NPC Quest manager gần bảo tiêu đôn hoàng. 1, cuộn giấy SP khi đi GS: bạn sẽ nhận được cuộn giấy đổi sp khi giết đủ 100 quái vật trong GS. Nhớ nhận nhiệm vụ này trước khi vào. 2, tương tự cuộn giấy đổi sp, bạn nhận nhiệm vụ này rồi vào GS, giết boss. Khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được cuộn giấy đổi EP, mỗi cuộn được 10 EP. 3, Job Cave: bạn nhận các nhiệm vụ rồi vào giết đủ số lượng quái trong job cave, cổng dịch chuyển ở gần đôn hoàng. có 2 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ được 1m Sp. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể kiếm được 7m Sp. 5m từ GS và 2m từ Job Cave. Tiền tệ trong game(ngoài Silk và gold): - Huy chương: nhận được từ các sự kiện. - Xu bạc, sắt, đồng: nhận được từ GS, Job cave, các boss. - Xu vàng: mua bằng gold từ NPC, rơi từ các boss lớn như Simulation, bạch linh xà, Roc… CÁC kỹ năng đã được làm lại. Cụ thể: Băng: thời gian hồi chiêu tay băng: 16 giây - Tường lửa/ tường băng có thời gian hồi chiêu: 10 giây Lôi: thời gian hồi chiêu tay lôi: 16 giây - Tốc độ di chuyển từ chân chạy nhanh nhất là 105% Hỏa: thời gian hồi tay hỏa là 16 giây Nội Công: - Thời gian hồi chung là 10 giây - Bất lực: 35% - Yếu: 45% - Tan rã: 45 % - Phân rã: 40% Phi Thiên: - tăng 4% dame phép. - Giảm khả năng hất ngã từ 50% -> 45% Phá thiên: mình để tên tiếng anh để khi các bạn vào game dễ đối chiếu. - Tăng tỷ lệ đánh của Ice Hawk từ 37% -> 73% - Tăng tỷ lệ chí mạng của Anti Devil Bow Strike và Anti Devil Bow Annihilate CÁC kỹ năng đặc biệt (hay còn gọi là kỹ năng GS)(mình sẽ để tên tiếng anh để các bạn tiện theo dõi) Băng hệ: - 3 kỹ năng chủ động + 1 kỹ năng bị động Snow Storm - Godsend: dame phép > 1689 - 1837 (305%) Slayer - Godsend : chí mạng 7 tăng thêm (STR Requirement 380) Cold Shot - Godsend : dame phép > 1689 - 1837 (255%) Ice Force - Godsend : dame phép > 642-1000 Lôi Hệ: 3 kỹ năng tấn công (chủ động) + 2 kỹ năng buff (chủ động) + 1 kỹ năng bị động Ghost Walk - Godsend: Tốc độ di chuyển 120% tăng thêm Holy Spell - Godsend: giảm tỷ lệ dị trạng đi 30%, 180 giây hồi chiêu Lightning Storm - Godsend: dame phép > 1689 - 1837 (305%) Lion Shout - Godsend : dame phép 968 - 1626 (100%) Lightning Strength - Godsend : chí mạng 3 tăng thêm Thunder Force - Godsend : dame phép > 642-1000 Hỏa hệ: 3 kỹ năng chủ động + 3 kỹ năng bị động Flame Wave - Godsend: dame phép 1210-2016 (265%) Fire Wave - Godsend: dame phép 1278-1964 (315%) Fire Wall - Godsend: HP 16710, hấp thụ phép 90 Fire Protection - Godsend: thủ phép 282 tăng thêm Flame Body - Godsend : công vật lý 16% tăng thêm Fire Force - Godsend : dame phép > 708 - 1097 Nội công: Fear Spot - Godsend: sợ hãi 40%, 8 giây Force Nuke - Godsend: dame phép 1889-1937 (315%)(cần 380 điểm vào trí tuệ) Dark Force - Godsend(Imbue) dame phép 708-1147 (100%) – có thể dùng nó thay thế các tay băng, hỏa lôi. Magical Ravage - Godsend : suy yếu 60% - tấn công đồng thời 4 Vital Spot - Muscle : tỷ lệ đánh 117 giảm, tỷ lệ đỡ 117 giảm Phi Thiên: 4 kỹ năng tấn công (chủ động) + 3 kỹ năng buff (chủ động) + 2 kỹ năng bị động Bicheon Scud - Godsend: tăng 300% tốc độ di chuyển, duy trì 15 giây Bicheon Force - Godsend: sát thương vật lý 12% tăng thêm, sát thương phép tăng 12%, thủ vật lý của khiên giảm 105%, công vật lý 235 tăng thêm, Bicheon Active - Godsend: hóa quỷ 45% tăng thêm, duy trì 120 giây Cut Blade - Godsend: công vật lý 836-988 Sword Dance - Godsend: công vật lý 796-891 Blade Force - Godsend: công vật lý 927-1054, ngã 50% Bicheon Spirit - Godsend: máu tối đa 920 tăng thêm – cần 400 trí tuệ để có thể dùng Destruction Smash - Godsend Lv 3: 667-804 (74%), Bleed 9Level (Probability 16%) Hybrid Bicheon - Godsend : (STR-INT cần 270 điểm) dame vật lý tăng 7%, dame phép tăng 4%, tỷ lệ đánh tăng 88, tỷ lệ đỡ 72 tăng thêm. Hắc sát: Ghost Spear - Godsend: công vật lý 950-1164(285%) Flying Dragon - Godsend: công vật lý 873-1093, Soul Spear - Godsend: công vật lý 930-1223 Black Spear – Godsend: công vật lý 967-1267 Chain Spear - Godsend : 1907-2452 Hybrid Heuksal - Godsend : (STR-INT cần 260) – dame phép tăng 7%, dame vật lý tăng 7% Phá Thiên: 3 kỹ năng tấn công (chủ động) + 2 kỹ năng buff (chủ động) + 1 kỹ năng bị Black Arrow - Godsend: công vật lý 893-1067 (370%), tỷ lệ đánh 40 tăng thêm, chí mạng 5 tăng thêm Resistance - Godsend: thủ vật lý 180 tăng thêm (cần 300 điểm trí tuệ) Anti Devil Bow - Godsend: công vật lý 893-1067(350%) Fire Hawk - Godsend : tỷ lệ đánh 124 tăng thêm Strong Bow Godsend Lv 3: 664-867 (355%), chí mạng 12 tăng thêm, tầm gần 5m tăng thêm, choáng 9 Level (25%) Pacheon Boost - Godsend :sát thương vật lý và sát thương phép tăng 10% CÁC gói cho người chơi mới: Tham khảo ảnh nhé. Các gói nhìn chung sẽ có 20.000 lọ máu + 20,000 lọ mana, búa sửa chữa, dịch chuyển ngược, chát all, x2 hảo hạng loại 1 tháng và nasrun (số lượng cụ thể tùy theo từng gói) Nasrun cộng 5 là tối đa. Có nhiều loại nasrun, vì vậy hãy chọn chủng loại phù hợp cho nhân vật của bạn. Kiểm tra : DEVIL SPIRIT + LEVIATHAN SPIRIT +0 = 13% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +1 = 14% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +2 = 15% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +3 = 18% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 25%, tỷ lệ chặn 1 tăng thêm] +4 = 19% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 25%, tỷ lệ chặn 1 tăng thêm] +5 = 21% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 30%, tỷ lệ chặn 2 tăng thêm, bỏ qua phòng thủ quái vật lv1] ANGLE SPIRIT + ALMIGHTY SPIRIT +0 = 10% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%] +1 = 11% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +2 = 12 % HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +3 = 15% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 30%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +4 = 16% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 30%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1]] +5 = 18% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 35%, tỷ lệ chặn 1 bị động, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 2] Tốt hơn hết là bạn nên hạ thấp kỳ vọng của bạn để có trên +9 vì tỷ lệ thành công +10 và +11 là 1% (Không bao gồm x2, avatar 4 ma mắn, cuộn tăng may mắn). +1/5 = Có thể +6/7 = Thách thức +8 = Khó +8/9 = Rất khó Mix nasrun: Sử dụng bột may mắn cấp 1 để tăng tỷ lệ thành công lên gấp đôi (có thể mua từ NPC Electus). Giới hạn tối đa là +5 +1/3 = Có thể +4/5 = Rất khó Thay đổi ngoại hình cho vũ khí. Các cuộn giấy thay đổi ngoại hình sẽ được bán trong F10 và mua bằng Silk . Trước khi bạn quyết định thay đổi ngoại hình cho vũ khí, hay dịch chuyển đến Phòng trưng bày bằng cổng dịch chuyển đôn hoàng, ở đó có đủ các mẫu cho các bạn xem trước, ưng mẫu nào thì hãy mua. Ngoài ra, ngoại hình D16 cũng khá đẹp, các bạn nên tham khảo. https://imgur.com/UcF0zwN https://imgur.com/7ZAi4DP https://imgur.com/OmumPox https://imgur.com/NPJg3S1 https://imgur.com/EiDYFk2 https://imgur.com/NSDWVQx https://imgur.com/wZadXw7 https://imgur.com/ndRtOAG https://imgur.com/E2pOKXw https://imgur.com/A8QPFpP https://imgur.com/4ihzlIN https://imgur.com/J6hqAKd https://imgur.com/9fYW52j CÔNG THÀNH CHIẾN: diễn ra vào tối chủ nhật hàng tuần. phần thường là vàng, cụ thể sẽ được thông báo sau mỗi buổi cập nhật thứ 5. Pet tấn công: trong electus có khá nhiều loại pet tấn công, chọn 1 con phù hợp cho mình đi còn chờ gì nữa (nói nhỏ: fellow pet có dame to hơn pet tấn công bình thường đấy, nhưng giá cũng chát hơn) <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="u2VtRmM" data-context="false" ><a href="//imgur.com/u2VtRmM"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="eqPkeJA" data-context="false" ><a href="//imgur.com/eqPkeJA"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="0MK4GDv" data-context="false" ><a href="//imgur.com/0MK4GDv"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="sP8tQNr" data-context="false" ><a href="//imgur.com/sP8tQNr"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="KKRUond" data-context="false" ><a href="//imgur.com/KKRUond"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="KKRUond" data-context="false" ><a href="//imgur.com/KKRUond"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="GFUWtUZ" data-context="false" ><a href="//imgur.com/GFUWtUZ"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="5QOERlh" data-context="false" ><a href="//imgur.com/5QOERlh"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> Sự kiện Jackpot là một sự kiện đơn giản và vui, bao gồm một giải thưởng Silk được gộp lại bởi người chơi và 5 người may mắn trúng thưởng. Khi sự kiện bắt đầu, người chơi sẽ có khả năng thêm Silk vào giải độc đắc trong một thời gian. (Bạn có thể thêm bất kỳ số tiền nào và bao nhiêu lần tùy thích). Mỗi Silk sẽ được đánh dấu là 1 dòng trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bạn càng thêm nhiều Silk , bạn có cơ hội cao hơn để trở thành một trong những người chiến thắng của sự kiện. Hãy tính nhẩm. Nếu 5000 người chơi thêm 20 Silk vào giải độc đắc tại một sự kiện, thì giải thưởng Silk sẽ có 100.000 Silk trong đó. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên tỷ lệ 60% đến 100% và 5 số trong dự thưởng Tỷ lệ: 80% (Ví dụ) Các con số may mắn: 1, 5000, 15000, 50000, 95000. Người chơi trùng khớp với các dòng này sẽ chia đều cho tổng số 80.000 Silk , có nghĩa là, bằng cách thêm 20 Silk vào giải độc đắc, người chơi sẽ nhận được 16000 Silk . Đó là khoảng $150 xứng đáng Silk. Chà, có thể ít hoặc nhiều người sẽ tham gia hoặc có thể số lượng Silk trung bình được người chơi thêm vào hồ bơi sẽ thấp hơn hoặc cao hơn 20 Silk nhưng nhìn chung đó là cách hệ thống hoạt động. Một lần nữa, bạn càng thêm nhiều Silk vào nhóm, bạn sẽ có càng nhiều dòng trong cơ sở dữ liệu và cơ hội giành chiến thắng của bạn sẽ tự động cao hơn. Vì vậy, giả sử bạn có 6 người tham gia, 5 người đầu tiên với 1 mục Silk và người thứ 10 với 10 Silk. Có một cơ hội cho anh chàng này không chiến thắng (cơ hội thấp nhưng về mặt toán học là có thể xảy ra nhưng anh ta sẽ có cơ hội chiến thắng gấp 10 lần so với những người chơi khác). GLOBAL ITEM LINKING: liên kết item trong thùng đồ với chát all để tất cả các người chơi đều nhìn thấy món đồ đó khi họ chỉ chuột vào. Rất tiện cho việc bán đồ, chát all này được bán trong F10. CHARACTER ICON and NAME COLORING: đổi màu tên nhân vật và thêm biểu tượng vào tên nhân vật của bạn để nhìn đẹp hơn, những thứ này được bán ở NPC Electus Style Shop (gần kho đôn hoàng) Bạn sẽ cần phải viết Tên nhân vật của người chơi bạn muốn thách đấu và số lượng silk bạn muốn đặt cược mà bạn có thể đặt cược từ 100 silk đến 10000 Silk , bạn phải có Silk trong trung tâm mua hàng của bạn không có trong kho của bạn khi bạn nhấp vào PVP Thách đấu người chơi khác sẽ nhận được một cửa sổ có tên nhân vật của người chơi mà anh ta muốn thách đấu và cược anh ta thêm để người chơi khác chấp nhận anh ta phải có Silk trong trung tâm mua vật phẩm của mình và không có trong kho của anh ta nếu không nó sẽ không hoạt động một lần anh ấy chấp nhận, Silk sẽ bị loại bỏ khỏi cả hai người chơi và họ sẽ được gọi lại đấu trường PVP Challenge, mọi người có thể xem pvp bằng cách chuyển đến khu vực PVP Challenge từ cổng donwhang Lưu ý; - Người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ số Silk từ tiền cược - Bạn không được bắt đầu quá 2 trận đấu mỗi ngày - Không được sử dụng Ber, các cuộn giấy tăng dame, tăng thủ, và nasrun cũng sẽ bị cấm trong khu vực PVP - Trận đấu phải kết thúc muộn nhất 4 phút, nếu không, người chơi sẽ được hoàn tiền và dịch chuyển trở lại thị trấn - Nếu người chơi bị ngắt kết nối, sẽ bị tính là thua trận. <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="HaESJiI" data-context="false" ><a href="//imgur.com/HaESJiI"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="wiZfEcA" data-context="false" ><a href="//imgur.com/wiZfEcA"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="Pz8II4l" data-context="false" ><a href="//imgur.com/Pz8II4l"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="krrLLaO" data-context="false" ><a href="//imgur.com/krrLLaO"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="gguprcz" data-context="false" ><a href="//imgur.com/gguprcz"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="YKuzTpJ" data-context="false" ><a href="//imgur.com/YKuzTpJ"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="AJYrxpR" data-context="false" ><a href="//imgur.com/AJYrxpR"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="68Vo8Wv" data-context="false" ><a href="//imgur.com/68Vo8Wv"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="8Lni8fe" data-context="false" ><a href="//imgur.com/8Lni8fe"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="3iS3gdP" data-context="false" ><a href="//imgur.com/3iS3gdP"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="LCAfvtL" data-context="false" ><a href="//imgur.com/LCAfvtL"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="4xxVFf8" data-context="false" ><a href="//imgur.com/4xxVFf8"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="pXkTxa5" data-context="false" ><a href="//imgur.com/pXkTxa5"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="KxBbmyK" data-context="false" ><a href="//imgur.com/KxBbmyK"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="HMZpUuJ" data-context="false" ><a href="//imgur.com/HMZpUuJ"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="WFFmWsq" data-context="false" ><a href="//imgur.com/WFFmWsq"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="4nYE67R" data-context="false" ><a href="//imgur.com/4nYE67R"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="MXNTno6" data-context="false" ><a href="//imgur.com/MXNTno6"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> ELECTUS SHOWROOM: nơi bạn sẽ tìm thấy để xem trước tất cả các SOX vũ khí và trang bị, các Glow phát sáng… và nhiều thứ khác. Sử dụng cổng dịch chuyển ở Đôn Hoàng để đến showroom. Chính sách hoàn lại Đủ điều kiện để hoàn lại Bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn lại tiền nếu bạn đã mua 'Electus Cash' và không chơi trò chơi hơn 2 giờ trong vòng 14 ngày mua và chưa mua bất kỳ vật phẩm nào trong cửa hàng ingame. Bạn sẽ không đủ điều kiện để hoàn lại tiền nếu đã bị cấm hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ / quy tắc máy chủ. Ngoài ra, bạn có thể không đủ điều kiện để được hoàn tiền nếu Electus xác định rằng bạn đang lạm dụng chính sách hoàn tiền. Làm cách nào để yêu cầu hoàn lại tiền? Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách mở một phiếu hỗ trợ sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại như thế nào? Theo mặc định, các giao dịch mua sẽ được hoàn lại tiền cho phương thức thanh toán được sử dụng để mua hàng, nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng khả thi tùy thuộc vào phương thức thanh toán. Bạn và Electus cũng có thể đồng ý rằng khoản tiền hoàn lại được phát hành theo phương thức thay thế. Xin lưu ý rằng khoảng thời gian để xử lý khoản tiền hoàn lại phụ thuộc vào phương thức thanh toán của bạn. Người bồi hoàn Để có thể chơi trên các máy chủ mới hơn với tư cách là người bồi hoàn cũ, bạn sẽ phải liên lạc với quản trị viên máy chủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được đưa ra. (Chính sách này áp dụng cho tất cả các máy chủ Electus đang chạy.) ~Electus Team, -Pr0x! -LENOX -Bestia -Simulation - Efora Electus Support Team, -Yukie -Frus -Cocaine -Truc
 18. Chào mừng đến với ELECTUS !!! Tải App Electus để nhận miễn phí Silk và thật nhiều quà. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bzNwYJkpWRM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Hãy vào trang chủ electus.com và tải về ở đó. hoặc tải ngay tại: https://electus.online/en/downloads Sever mới OACSIC sẽ mở vào 15/1/2021 Ai đã từng chơi GAIA thì sẽ thấy OASIC thay đổi lớn, còn ai chưa chơi thì cũng không sao vì mọi người sẽ bắt đầu như nhau thôi ( :cười lớn:) Đã có bản BETA cho mọi người, tải xuống và chơi thử, mix đồ, test skill các kiểu con đà điểu đi… sẵn sàng mọi thứ cho ngày 15 nào. Tạo nhân vật xong và vào game, bạn sẽ được cho sẵn mana và máu (mỗi loại 5000 lọ), 1 pet heo hồng, 5 DCN, 50 bùa dịch chuyển. Ngoài ra, bạn sẽ được mặc định set giáp và trang sức SOS từ cấp lv 1 đến 64 (tức là mỗi lần đủ cấp độ món gì là các bạn chỉ cần dịch chuyển về thành là nó sẽ tự nâng cấp lên. Ví dụ: các bạn lv 16, đang cầm vũ khí cấp 8 khuê ấn, chỉ cần dịch chuyển về thành, bấm I, sẽ thấy đang cầm vũ khí cấp 16 khuê ấn. Áp dụng tương tự cho giáp và trang sức. CHỈ ĐẾN CẤP 8 (lv 69 đổ lại thôi nhé). Từ 70 trở lên là phải tự kiếm đồ mặc. Có nhiều cách nhận Silk mỗi giờ: 1, tham gia các sự kiện hàng giờ để nhận Silk mà không cần nạp. 2, fam kiếm đồ, bán lấy vàng, dùng vàng mua Silk 3, tham gia các hoạt động ở FB, instagram, discord, Electus App… 4, săn boss cũng rơi Silk nhé, nhiều phết đấy. Có nhiều ngôn ngữ trong Electus cho các bạn chọn: Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức. Phần lớn SOS rơi từ Dungeon (90%). Còn lại 10% từ quái khi train (được phép trao đổi, mua bán) SOM nhận được từ thế giới lãng quên. (được phép trao đổi, mua bán) SUN được mua bằng điểm EP và Coin. (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRAO ĐỔI – MUA BÁN) Khi mặc full set SOX sẽ được thêm các chỉ số hỗ trợ. Tham khảo ảnh phía dưới để biết thêm: Bắt đầu từ giới hạn lv90 (ONLY CHINA), tăng lên lv100 sau từ 3-6 tháng. Việc nâng giới hạn cấp không ảnh hưởng gì đến đồ đạc cả, mọi thứ được giữ nguyên. Ngoài ra, cho phép nâng cấp đồ lên đồ cuối game, sẽ tốn EP và xu ( không cần Silk ) Tất nhiên, đồ tốt nhất là SUN rồi. (SUN>SOM>SOS) (xếp theo độ mạnh giảm dần) ELECTUS POINT (trong game gọi là EP) là hệ thống điểm cho nhân vật, sử dụng điểm này để có thể mua những item tốt nhất trong trò chơi. có nhiều cách để kiếm được điểm EP Để tránh lạm phát, sẽ giới hạn vàng các bạn có thể kiếm được trong ngày. Cụ thể, xem ảnh dưới. Vàng nhận được sẽ giảm dần sau mỗi chuyến đi buôn, vàng sẽ ở trong kho của bạn chứ không phải ở thùng đồ đâu, vì vậy, sau vài chuyến đi buôn hãy out ra vào lại và kiểm tra kho, chỉ 1 ít vàng (khoảng 20m được chuyển vào thùng đồ sau mỗi chuyến đi buôn thôi) Ngoài ra, nếu các bạn đi buôn quá nhiều, sẽ lỗ, tiền bán hàng được ít hơn tiền mua hàng (tránh lạm phát hoặc mấy người đi buôn 24/24) đó mà. Thứ hạng nghề: Nếu hành nghề đủ lâu, bạn sẽ tăng cấp cho nghề của mình, ở mức nào thì sẽ được hưởng quyền lợi ở mức đó. Ngoài ra, game có giới hạn cho JOB thief, vì “Thiêf vui hơn buôn” mà. Vì vậy, đừng quá ngạc nhiên khi bạn không thể đăng ký thiêf. Nếu bị như vậy, hãy chờ đợi đến thời gian có slot trống, còn không thì làm hunter hay buôn cũng được, vui phết đấy (:cười to:) LỆNH TRUY NÃ: Mở khóa các BUFF đặc biêt của truy nã bằng cách giết 10 kẻ thù trở lên mà không chết. Buff tồn tại tối đa 8 tiếng.. Ngay sau khi bạn chết trong chế độ công việc (trong khi bạn có một lệnh truy nã), nó sẽ biến mất. 10 mạng = truy nã lv1 20 mạng = truy nã lv2 30 tiêu diệt = truy nã lv3 40 mạng = truy nã lv4 50 mạng = truy nã lv5 Buff Học Viện: cập nhật 15phút 1 lần. Từ top 1 đến top 75 đều có buff, tuy nhiên thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng khác nhau. Tất cả được đặt lại vào cập nhật ngày thứ 5 hàng tuần. Các nhận được điểm để có buff: - Hành nghề ( buôn, hunter, thiêf) đều có điểm sau mỗi chuyến hàng thành công. - Survival Arena ( hiểu đơn giản là đánh nhau lẫn lộn) (:cười Lớn:) - Bạn sẽ nhận được 5 Điểm danh dự nếu giết được 10 người - Bạn sẽ nhận được 10 Điểm danh dự nếu giết được 25 người. - Người chiến thắng sinh tồn: - # 1 Vị trí: 40 HP (Thêm) - # 2 Vị trí: 30 HP (Thêm) - # 3 Vị trí: 20 HP (Thêm) - # 4 Vị trí: 15 HP (Thêm) - # 5 Vị trí: 10 HP - Giết người trái nghề cũng nhận được điểm danh dự. - Tùy theo nghề mà nhận được khác nhau. Ngoài ra, giết 1 người 2 lần trong vòng 8 tiếng cũng không nhận được điểm đâu (:Cười to:) - Kill boss: giết boss cũng được điểm. tham khảo ảnh để rõ hơn. - Tham gia đấu trường cũng nhận được điểm. Cụ thể: - Đấu trường chiến đấu (Ngẫu nhiên): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (nhóm): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (Guil): 20 Điểm danh dự - Đấu trường chiến đấu (Job): 25 Điểm danh dự - Cướp cờ: mỗi trận thắng được 20 điểm. Công thành chiến: - Mỗi lần tiêu diệt trong chiến tranh pháo đài nhận được 1 điểm danh dự. - 1 điểm danh dự có thể nhận được từ một kẻ thù nhất định trong cuộc chiến pháo đài. - Không có giới hạn tổng điểm danh dự trong (các) cuộc chiến pháo đài. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2wAZgsy1UMk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Sự kiện Electus Battle Royale diễn ra hai lần một ngày, người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng. Khái niệm cơ bản về sự kiện Sự kiện Electus Battle Royale được tổ chức tại một trong những khu vực mang tính biểu tượng nhất trong bản đồ SilkRoad, Taklamakan. Đối với mỗi Sự kiện Battle Royale, người chơi phải tạo một nhân vật mới trong cùng một tài khoản. Các nhân vật sẽ có các vật phẩm, cấp độ, sp và mọi thứ giống hệt nhau. Theo nghĩa đen, mọi thứ đều giống nhau. Bản đồ đầy quái vật và chúng sẽ rơi ra bình thuốc, vũ khí, trang bị và nhiều thứ khác. Bạn có giới hạn thời gian để lọt vào vòng tiếp theo. Bạn fam càng nhanh, bạn học được nhiều kỹ năng, trang trại càng nhiều vật phẩm. Vì vậy, hãy nhanh lên. Ngoài Bo sẽ mất 10% máu mỗi giây. Sự kiện Sự kiện sẽ diễn ra hai lần mỗi ngày. 17:00 và 23:30 Thời gian đăng nhập 17:00 - 17:05 và 23: 30-23: 35 Phần thưởng Người chiến thắng sự kiện Battle Royale sẽ tự động nhận được Vật phẩm Đặc biệt (SOS & Vật phẩm hiếm) trong máy chủ Oasis. (Trên tài khoản dùng để đăng nhập Battle Royale Server) Bạn dùng tài khoản trên sever OASIC để đăng nhập vào máy chủ Royal để nếu có thắng thì phần thưởng sẽ về tài khoản đó luôn, không cần tạo tài khoản mới đâu nhé. Đây là 2 máy chủ khác nhau nhưng có liên kết với nhau. Sẽ có một số thông báo trong trò chơi trước khi Sự kiện Battle Royale bắt đầu. Sau khi sự kiện bắt đầu, máy chủ đăng nhập sẽ chỉ mở trong 5 phút. Bạn sẽ phải ĐĂNG NHẬP khỏi tài khoản của mình trong máy chủ Oasis và ĐĂNG NHẬP Máy chủ Battle Royale. Máy chủ đăng nhập sẽ đóng sau 5 phút và bạn sẽ không thể đăng nhập được nữa! Trong khoảng thời gian 5 phút này, bạn sẽ không bị đuổi khỏi sự kiện ngay cả khi kẻ thù của bạn giết bạn. Bạn sẽ bị ngắt kết nối (đá khỏi máy chủ / sự kiện) khi chết SAU KHI máy chủ đăng nhập / 5 phút bị đóng. Sau đó, bạn sẽ thấy máy chủ Battle Royale ở trạng thái kiểm tra. Sau khi bạn đăng nhập máy chủ Battle Royale, hãy tạo một nhân vật mới (mọi lúc), bắt đầu trò chơi và chọn cách xây dựng & chỉ số của bạn. Bạn sẽ có đủ SP để học tất cả các skill. Việc học và thêm bắt đầu được tự động hóa. Chỉ cần nhấp vào stat / mastery bạn muốn thêm và bạn sẽ tự động nhận được nó. Thời gian là vàng. Giết càng nhiều quái vật càng tốt và thu thập các vật phẩm, bình thuốc, lkd và tất nhiên, máu, mana. Tỷ lệ rơi hàng EU / CH là mặc định. Vì vậy, bạn có thể chỉ không may mắn và nhận được vật phẩm CH khi bạn tạo một nhân vật EU. Đây là tất cả về may mắn. Vâng, bạn cũng cần may mắn. Hộp Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong vòng tròn số 2, 3 và 4. Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy một số trong số chúng. Giết chúng và thu thập các vật phẩm SOX. Ngoài ra còn có các đơn vị trong vòng tròn số 3 và 4. Chúng rơi ra các vật phẩm SOX cấp cao và Điểm kỹ năng. “ Chúng tôi có một hệ thống xếp hạng danh dự tùy chỉnh trong Sự kiện Battle Royale. Khi sự kiện bắt đầu, chúng tôi sẽ theo dõi các hoạt động của bạn và cấp phép danh dự cho 10 người chơi hàng đầu sau khi vòng tròn cuối cùng thu hẹp. Để kiếm được nhiều Điểm danh dự hơn, bạn cần trang bị càng nhiều người chơi, rương, số mạng duy nhất càng tốt” Sau khi sự kiện kết thúc, mọi thứ sẽ bị xóa và lần sau bạn muốn chơi, sẽ cần tạo mới nhân vật. up lại skill và vân vân… mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có những phần thưởng cho mỗi hoạt động khi bạn đạt đến mốc yêu cầu. Phần thưởng: - #1: 40 HP + 10 huy chương - #2: 30 HP + 5 huy chương - #3: 20 HP + 5 huy chương - #4: 15 HP + 5 huy chương - #5: 10 HP + 5 huy chương Sự kiện này diễn ra mỗi ngày một lần và người chiến thắng trong sự kiện sẽ nhận được 500 Silk và 45 Điểm danh dự. BATTLE ARENA (trong game hay gọi tắt là BA) - Thời gian của sự kiện là 15phút - Người tham gia sự kiện là 12 (6v6) - Mỗi thành viên của đội chiến thắng sẽ nhận được 14 Arena Coins - Mỗi thành viên của đội thua sẽ nhận được 4 Arena Coins - Bạn sẽ bị ngắt kết nối nếu đứng yên trong thời gian dài. 1 ngày diễn ra 5 lần, có khung giờ. - Thời gian: 12 phút - Chiến thắng sẽ nhận được 20 điểm EP vào tài khoản của bạn - CTF chiến thắng sẽ cấp 20 điểm danh dự cho tài khoản của bạn. - Người tham gia sự kiện là 12 (6v6) - Bạn sẽ bị ngắt kết nối nếu bạn đứng yên trong CTF. (AFK sẽ bị kích) - Không thể dùng các kỹ năng hồi sinh trong cướp cờ. CÁC SỰ KIỆN KHÁC: tham khảo ảnh bên dưới: bộ đếm thời gian của các sự kiện và sự xuất hiện gần nhất của các boss: DƯỚI DÂY LÀ HÌNH ẢNH NHỮNG BỘ GIÁP TRONG GAME: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IPf9pwUA1pA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> GODSEND DUNGEON (trong game hay gọi tắt là GS) 1 trong những cái hay của game này chính là GS. Phần lớn những trang bị SOX sẽ nhận được từ GS, ngoài ra, mỗi lần hoàn thành, các bạn sẽ nhận được 5m SP. Ngoài ra, xu cũng sẽ rơi ra từ các boss trong này. Mỗi ngày có 60phút vào được GS(đếm ngược sau 22 tiếng), đánh hết số quái ở ngoài để vào được 3 căn phòng, vào theo thứ tự, đánh hết boss phòng 1 sẽ mở cổng vào phòng 2, cứ thế đến phòng 3. Nên vào GS với ít nhất 6 người vì quái trong này khá mạnh và trâu. Để tránh bị chơi xấu nên chức năng kích khỏi nhóm sẽ không hoạt động khi vào GS, tránh trường hợp có đồ ngon thì bị kích :cười to: Vé vào GS được bán ở NPC electus Shop gần kho Đôn Hoàng, giá là 400m. khi đi GS thì số tiền này sẽ chiaa đều cho thành viên nhóm. (ví dụ nhóm 8 người thì góp mỗi người 50m, đưa cho chủ pt). Dùng vé GS sẽ mở ra 1 cổng dịch chuyển, chủ pt sẽ dịch chuyển đầu tiên và triệu hồi các thành viên vào trong đó. Giống như đi thế giới lãng quên. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OqoBeiIPf_0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Giống như GS, bạn sẽ cần 8 giờ để được vào sau lần vào Hall of worship trước. Trong này sẽ rơi ra SOS + bùa, thu thập bùa để đổi SOM. Vé vào HALL OF WORSHIP sẽ bán ở Electus Shop gần kho Đôn Hoàng (cùng NPC với vé đi GS). Giá là 490m nên nếu đi cùng người khác thì nên chia đầu người cho rẻ. Phần thưởng khi đủ 8 là bùa là vũ khí SOM (giáp và trang sức SOM sẽ rơi từ GS. Đổi bùa lấy vũ khí ở NPC Quest manager gần bảo tiêu đôn hoàng. 1, cuộn giấy SP khi đi GS: bạn sẽ nhận được cuộn giấy đổi sp khi giết đủ 100 quái vật trong GS. Nhớ nhận nhiệm vụ này trước khi vào. 2, tương tự cuộn giấy đổi sp, bạn nhận nhiệm vụ này rồi vào GS, giết boss. Khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được cuộn giấy đổi EP, mỗi cuộn được 10 EP. 3, Job Cave: bạn nhận các nhiệm vụ rồi vào giết đủ số lượng quái trong job cave, cổng dịch chuyển ở gần đôn hoàng. có 2 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ được 1m Sp. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể kiếm được 7m Sp. 5m từ GS và 2m từ Job Cave. Tiền tệ trong game(ngoài Silk và gold): - Huy chương: nhận được từ các sự kiện. - Xu bạc, sắt, đồng: nhận được từ GS, Job cave, các boss. - Xu vàng: mua bằng gold từ NPC, rơi từ các boss lớn như Simulation, bạch linh xà, Roc… CÁC kỹ năng đã được làm lại. Cụ thể: Băng: thời gian hồi chiêu tay băng: 16 giây - Tường lửa/ tường băng có thời gian hồi chiêu: 10 giây Lôi: thời gian hồi chiêu tay lôi: 16 giây - Tốc độ di chuyển từ chân chạy nhanh nhất là 105% Hỏa: thời gian hồi tay hỏa là 16 giây Nội Công: - Thời gian hồi chung là 10 giây - Bất lực: 35% - Yếu: 45% - Tan rã: 45 % - Phân rã: 40% Phi Thiên: - tăng 4% dame phép. - Giảm khả năng hất ngã từ 50% -> 45% Phá thiên: mình để tên tiếng anh để khi các bạn vào game dễ đối chiếu. - Tăng tỷ lệ đánh của Ice Hawk từ 37% -> 73% - Tăng tỷ lệ chí mạng của Anti Devil Bow Strike và Anti Devil Bow Annihilate CÁC kỹ năng đặc biệt (hay còn gọi là kỹ năng GS)(mình sẽ để tên tiếng anh để các bạn tiện theo dõi) Băng hệ: - 3 kỹ năng chủ động + 1 kỹ năng bị động Snow Storm - Godsend: dame phép > 1689 - 1837 (305%) Slayer - Godsend : chí mạng 7 tăng thêm (STR Requirement 380) Cold Shot - Godsend : dame phép > 1689 - 1837 (255%) Ice Force - Godsend : dame phép > 642-1000 Lôi Hệ: - 3 kỹ năng tấn công (chủ động) + 2 kỹ năng buff (chủ động) + 1 kỹ năng bị động Ghost Walk - Godsend: Tốc độ di chuyển 120% tăng thêm Holy Spell - Godsend: giảm tỷ lệ dị trạng đi 30%, 180 giây hồi chiêu Lightning Storm - Godsend: dame phép > 1689 - 1837 (305%) Lion Shout - Godsend : dame phép 968 - 1626 (100%) Lightning Strength - Godsend : chí mạng 3 tăng thêm Thunder Force - Godsend : dame phép > 642-1000 Hỏa hệ: 3 kỹ năng chủ động + 3 kỹ năng bị động Flame Wave - Godsend: dame phép 1210-2016 (265%) Fire Wave - Godsend: dame phép 1278-1964 (315%) Fire Wall - Godsend: HP 16710, hấp thụ phép 90 Fire Protection - Godsend: thủ phép 282 tăng thêm Flame Body - Godsend : công vật lý 16% tăng thêm Fire Force - Godsend : dame phép > 708 - 1097 Nội công: Fear Spot - Godsend: sợ hãi 40%, 8 giây Force Nuke - Godsend: dame phép 1889-1937 (315%)(cần 380 điểm vào trí tuệ) Dark Force - Godsend(Imbue) dame phép 708-1147 (100%) – có thể dùng nó thay thế các tay băng, hỏa lôi. Magical Ravage - Godsend : suy yếu 60% - tấn công đồng thời 4 Vital Spot - Muscle : tỷ lệ đánh 117 giảm, tỷ lệ đỡ 117 giảm Phi Thiên: 4 kỹ năng tấn công (chủ động) + 3 kỹ năng buff (chủ động) + 2 kỹ năng bị động Bicheon Scud - Godsend: tăng 300% tốc độ di chuyển, duy trì 15 giây Bicheon Force - Godsend: sát thương vật lý 12% tăng thêm, sát thương phép tăng 12%, thủ vật lý của khiên giảm 105%, công vật lý 235 tăng thêm, Bicheon Active - Godsend: hóa quỷ 45% tăng thêm, duy trì 120 giây Cut Blade - Godsend: công vật lý 836-988 Sword Dance - Godsend: công vật lý 796-891 Blade Force - Godsend: công vật lý 927-1054, ngã 50% Bicheon Spirit - Godsend: máu tối đa 920 tăng thêm – cần 400 trí tuệ để có thể dùng Destruction Smash - Godsend Lv 3: 667-804 (74%), Bleed 9Level (Probability 16%) Hybrid Bicheon - Godsend : (STR-INT cần 270 điểm) dame vật lý tăng 7%, dame phép tăng 4%, tỷ lệ đánh tăng 88, tỷ lệ đỡ 72 tăng thêm. Hắc sát: Ghost Spear - Godsend: công vật lý 950-1164(285%) Flying Dragon - Godsend: công vật lý 873-1093, Soul Spear - Godsend: công vật lý 930-1223 Black Spear – Godsend: công vật lý 967-1267 Chain Spear - Godsend : 1907-2452 Hybrid Heuksal - Godsend : (STR-INT cần 260) – dame phép tăng 7%, dame vật lý tăng 7% Phá Thiên: 3 kỹ năng tấn công (chủ động) + 2 kỹ năng buff (chủ động) + 1 kỹ năng bị Black Arrow - Godsend: công vật lý 893-1067 (370%), tỷ lệ đánh 40 tăng thêm, chí mạng 5 tăng thêm Resistance - Godsend: thủ vật lý 180 tăng thêm (cần 300 điểm trí tuệ) Anti Devil Bow - Godsend: công vật lý 893-1067(350%) Fire Hawk - Godsend : tỷ lệ đánh 124 tăng thêm Strong Bow Godsend Lv 3: 664-867 (355%), chí mạng 12 tăng thêm, tầm gần 5m tăng thêm, choáng 9 Level (25%) Pacheon Boost - Godsend :sát thương vật lý và sát thương phép tăng 10% CÁC gói cho người chơi mới: Tham khảo ảnh nhé. Các gói nhìn chung sẽ có 20.000 lọ máu + 20,000 lọ mana, búa sửa chữa, dịch chuyển ngược, chát all, x2 hảo hạng loại 1 tháng và nasrun (số lượng cụ thể tùy theo từng gói) Nasrun cộng 5 là tối đa. Có nhiều loại nasrun, vì vậy hãy chọn chủng loại phù hợp cho nhân vật của bạn. Kiểm tra : DEVIL SPIRIT + LEVIATHAN SPIRIT +0 = 13% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +1 = 14% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +2 = 15% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 20%] +3 = 18% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 25%, tỷ lệ chặn 1 tăng thêm] +4 = 19% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 25%, tỷ lệ chặn 1 tăng thêm] +5 = 21% HP - MP tăng thêm [dame phép và dame vật lý tăng 30%, tỷ lệ chặn 2 tăng thêm, bỏ qua phòng thủ quái vật lv1] ANGLE SPIRIT + ALMIGHTY SPIRIT +0 = 10% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%] +1 = 11% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +2 = 12 % HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 25%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +3 = 15% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 30%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1] +4 = 16% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 30%, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 1]] +5 = 18% HP - MP tăng thêm [dame vật lý và dame phép tăng 35%, tỷ lệ chặn 1 bị động, bỏ qua phòng thủ quái vật lv 2] Tốt hơn hết là bạn nên hạ thấp kỳ vọng của bạn để có trên +9 vì tỷ lệ thành công +10 và +11 là 1% (Không bao gồm x2, avatar 4 ma mắn, cuộn tăng may mắn). +1/5 = Có thể +6/7 = Thách thức +8 = Khó +8/9 = Rất khó Mix nasrun: Sử dụng bột may mắn cấp 1 để tăng tỷ lệ thành công lên gấp đôi (có thể mua từ NPC Electus). Giới hạn tối đa là +5 +1/3 = Có thể +4/5 = Rất khó Thay đổi ngoại hình cho vũ khí. Các cuộn giấy thay đổi ngoại hình sẽ được bán trong F10 và mua bằng Silk . Trước khi bạn quyết định thay đổi ngoại hình cho vũ khí, hay dịch chuyển đến Phòng trưng bày bằng cổng dịch chuyển đôn hoàng, ở đó có đủ các mẫu cho các bạn xem trước, ưng mẫu nào thì hãy mua. Ngoài ra, ngoại hình D16 cũng khá đẹp, các bạn nên tham khảo. <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="NPJg3S1" data-context="false" ><a href="//imgur.com/NPJg3S1"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="EiDYFk2" data-context="false" ><a href="//imgur.com/EiDYFk2"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="NSDWVQx" data-context="false" ><a href="//imgur.com/NSDWVQx"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="wZadXw7" data-context="false" ><a href="//imgur.com/wZadXw7"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="ndRtOAG" data-context="false" ><a href="//imgur.com/ndRtOAG"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> CÔNG THÀNH CHIẾN: diễn ra vào tối chủ nhật hàng tuần. phần thường là vàng, cụ thể sẽ được thông báo sau mỗi buổi cập nhật thứ 5. Pet tấn công: trong electus có khá nhiều loại pet tấn công, chọn 1 con phù hợp cho mình đi còn chờ gì nữa (nói nhỏ: fellow pet có dame to hơn pet tấn công bình thường đấy, nhưng giá cũng chát hơn) <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="eb5w9x5" data-context="false" ><a href="//imgur.com/eb5w9x5"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="vjD5ZcC" data-context="false" ><a href="//imgur.com/vjD5ZcC"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="u2VtRmM" data-context="false" ><a href="//imgur.com/u2VtRmM"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="eqPkeJA" data-context="false" ><a href="//imgur.com/eqPkeJA"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="0MK4GDv" data-context="false" ><a href="//imgur.com/0MK4GDv"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="sP8tQNr" data-context="false" ><a href="//imgur.com/sP8tQNr"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="KKRUond" data-context="false" ><a href="//imgur.com/KKRUond"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="KKRUond" data-context="false" ><a href="//imgur.com/KKRUond"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="GFUWtUZ" data-context="false" ><a href="//imgur.com/GFUWtUZ"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="5QOERlh" data-context="false" ><a href="//imgur.com/5QOERlh"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> Sự kiện Jackpot là một sự kiện đơn giản và vui, bao gồm một giải thưởng Silk được gộp lại bởi người chơi và 5 người may mắn trúng thưởng. Khi sự kiện bắt đầu, người chơi sẽ có khả năng thêm Silk vào giải độc đắc trong một thời gian. (Bạn có thể thêm bất kỳ số tiền nào và bao nhiêu lần tùy thích). Mỗi Silk sẽ được đánh dấu là 1 dòng trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bạn càng thêm nhiều Silk , bạn có cơ hội cao hơn để trở thành một trong những người chiến thắng của sự kiện. Hãy tính nhẩm. Nếu 5000 người chơi thêm 20 Silk vào giải độc đắc tại một sự kiện, thì giải thưởng Silk sẽ có 100.000 Silk trong đó. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên tỷ lệ 60% đến 100% và 5 số trong dự thưởng Tỷ lệ: 80% (Ví dụ) Các con số may mắn: 1, 5000, 15000, 50000, 95000. Người chơi trùng khớp với các dòng này sẽ chia đều cho tổng số 80.000 Silk , có nghĩa là, bằng cách thêm 20 Silk vào giải độc đắc, người chơi sẽ nhận được 16000 Silk . Đó là khoảng $150 xứng đáng Silk. Chà, có thể ít hoặc nhiều người sẽ tham gia hoặc có thể số lượng Silk trung bình được người chơi thêm vào hồ bơi sẽ thấp hơn hoặc cao hơn 20 Silk nhưng nhìn chung đó là cách hệ thống hoạt động. Một lần nữa, bạn càng thêm nhiều Silk vào nhóm, bạn sẽ có càng nhiều dòng trong cơ sở dữ liệu và cơ hội giành chiến thắng của bạn sẽ tự động cao hơn. Vì vậy, giả sử bạn có 6 người tham gia, 5 người đầu tiên với 1 mục Silk và người thứ 10 với 10 Silk. Có một cơ hội cho anh chàng này không chiến thắng (cơ hội thấp nhưng về mặt toán học là có thể xảy ra nhưng anh ta sẽ có cơ hội chiến thắng gấp 10 lần so với những người chơi khác). GLOBAL ITEM LINKING: liên kết item trong thùng đồ với chát all để tất cả các người chơi đều nhìn thấy món đồ đó khi họ chỉ chuột vào. Rất tiện cho việc bán đồ, chát all này được bán trong F10. CHARACTER ICON and NAME COLORING: đổi màu tên nhân vật và thêm biểu tượng vào tên nhân vật của bạn để nhìn đẹp hơn, những thứ này được bán ở NPC Electus Style Shop (gần kho đôn hoàng) Bạn sẽ cần phải viết Tên nhân vật của người chơi bạn muốn thách đấu và số lượng silk bạn muốn đặt cược mà bạn có thể đặt cược từ 100 silk đến 10000 Silk , bạn phải có Silk trong trung tâm mua hàng của bạn không có trong kho của bạn khi bạn nhấp vào PVP Thách đấu người chơi khác sẽ nhận được một cửa sổ có tên nhân vật của người chơi mà anh ta muốn thách đấu và cược anh ta thêm để người chơi khác chấp nhận anh ta phải có Silk trong trung tâm mua vật phẩm của mình và không có trong kho của anh ta nếu không nó sẽ không hoạt động một lần anh ấy chấp nhận, Silk sẽ bị loại bỏ khỏi cả hai người chơi và họ sẽ được gọi lại đấu trường PVP Challenge, mọi người có thể xem pvp bằng cách chuyển đến khu vực PVP Challenge từ cổng donwhang Lưu ý; - Người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ số Silk từ tiền cược - Bạn không được bắt đầu quá 2 trận đấu mỗi ngày - Không được sử dụng Ber, các cuộn giấy tăng dame, tăng thủ, và nasrun cũng sẽ bị cấm trong khu vực PVP - Trận đấu phải kết thúc muộn nhất 4 phút, nếu không, người chơi sẽ được hoàn tiền và dịch chuyển trở lại thị trấn - Nếu người chơi bị ngắt kết nối, anh ta sẽ thua trận <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="HaESJiI" data-context="false" ><a href="//imgur.com/HaESJiI"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="wiZfEcA" data-context="false" ><a href="//imgur.com/wiZfEcA"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="Pz8II4l" data-context="false" ><a href="//imgur.com/Pz8II4l"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="krrLLaO" data-context="false" ><a href="//imgur.com/krrLLaO"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="gguprcz" data-context="false" ><a href="//imgur.com/gguprcz"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="YKuzTpJ" data-context="false" ><a href="//imgur.com/YKuzTpJ"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="AJYrxpR" data-context="false" ><a href="//imgur.com/AJYrxpR"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="68Vo8Wv" data-context="false" ><a href="//imgur.com/68Vo8Wv"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="8Lni8fe" data-context="false" ><a href="//imgur.com/8Lni8fe"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="3iS3gdP" data-context="false" ><a href="//imgur.com/3iS3gdP"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="LCAfvtL" data-context="false" ><a href="//imgur.com/LCAfvtL"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="4xxVFf8" data-context="false" ><a href="//imgur.com/4xxVFf8"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="pXkTxa5" data-context="false" ><a href="//imgur.com/pXkTxa5"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="KxBbmyK" data-context="false" ><a href="//imgur.com/KxBbmyK"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="HMZpUuJ" data-context="false" ><a href="//imgur.com/HMZpUuJ"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="WFFmWsq" data-context="false" ><a href="//imgur.com/WFFmWsq"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="4nYE67R" data-context="false" ><a href="//imgur.com/4nYE67R"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="MXNTno6" data-context="false" ><a href="//imgur.com/MXNTno6"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script> ELECTUS SHOWROOM: nơi bạn sẽ tìm thấy để xem trước tất cả các SOX vũ khí và trang bị, các Glow phát sáng… và nhiều thứ khác. Sử dụng cổng dịch chuyển ở Đôn Hoàng để đến showroom. Chính sách hoàn lại Đủ điều kiện để hoàn lại Bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn lại tiền nếu bạn đã mua 'Electus Cash' và không chơi trò chơi hơn 2 giờ trong vòng 14 ngày mua và chưa mua bất kỳ vật phẩm nào trong cửa hàng ingame. Bạn sẽ không đủ điều kiện để hoàn lại tiền nếu đã bị cấm hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ / quy tắc máy chủ. Ngoài ra, bạn có thể không đủ điều kiện để được hoàn tiền nếu Electus xác định rằng bạn đang lạm dụng chính sách hoàn tiền. Làm cách nào để yêu cầu hoàn lại tiền? Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách mở một phiếu hỗ trợ sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại như thế nào? Theo mặc định, các giao dịch mua sẽ được hoàn lại tiền cho phương thức thanh toán được sử dụng để mua hàng, nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng khả thi tùy thuộc vào phương thức thanh toán. Bạn và Electus cũng có thể đồng ý rằng khoản tiền hoàn lại được phát hành theo phương thức thay thế. Xin lưu ý rằng khoảng thời gian để xử lý khoản tiền hoàn lại phụ thuộc vào phương thức thanh toán của bạn. Người bồi hoàn Để có thể chơi trên các máy chủ mới hơn với tư cách là người bồi hoàn cũ, bạn sẽ phải liên lạc với quản trị viên máy chủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được đưa ra. (Chính sách này áp dụng cho tất cả các máy chủ Electus đang chạy.) ~Electus Team, -Pr0x! -LENOX -Bestia -Simulation - Efora Electus Support Team, -Yukie -Frus -Cocaine -Truc